Περιφέρεια Αττικής: Κονδύλια 4,7 εκατ. για την εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών ΑμεΑ

Δράσεις ειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών ΑμεΑ, προϋπολογισμού 4,7 εκατ. ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, δρομολογεί η Περιφέρεια Αττικής.

Η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα με διαρκή υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ο στόχος σχετικής πράξης που χρηματοδοτεί με 4,7 εκατ. ευρώ για τα προσεχή δύο σχολικά έτη το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Την σχετική απόφαση ένταξης υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Συγκεκριμένα η πράξη, αφορά στον άξονα προτεραιότητας για την «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020.

Πηγή: cnn.gr