Coca-Cola HBC Κύπρου – Πρωτοπορεί στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική προσφορά

Υπεύθυνη ανάπτυξη και προστασία του πλανήτη και των φυσικών πόρων βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Ομίλου

To πρόγραμμα #YouthEmpowered της Coca-Cola HBC Κύπρου επικεντρώνεται στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 30 ετών με ευκαιρίες εργοδότησης ή πρακτικής άσκησης

ΣΤΗΝ Coca-Cola HBC Κύπρου πιστεύουμε ότι η ανάπτυξή μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευημερία της τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Η δυναμική παρουσία της Εταιρείας μας στην κυπριακή αγορά και κοινωνία εδώ και 78 χρόνια, χαρακτηρίζεται από την ουσιαστική προσφορά δράσεων κοινωνικής ευθύνης. Για να μεγιστοποιήσουμε την προσπάθεια μας εργαζόμαστε για να εφαρμόσουμε μια συνεπή εστιασμένη προσέγγιση σε στρατηγικούς τομείς για την Εταιρεία μας, τους ενδιαφερόμενους και τις τοπικές κοινότητες. Οι πυλώνες στους οποίους εστιάζονται τα προγράμματά μας είναι η ενίσχυση των νέων και των γυναικών έτσι ώστε να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας, και η προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση στο νερό και στην προώθηση της ανακύκλωσης.

#Youth Empowered για την ενίσχυση της νέας γενιάς

Ξεκινήσαμε το #YouthEmpowered στην Κύπρο το 2017, με σκοπό την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 30 ετών. Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Coca-Cola HBC Κύπρου, και μετρά ήδη τρία χρόνια επιτυχημένης εφαρμογής στη διάρκεια των οποίων υλοποιήθηκαν δύο «physical trainings» σε Λευκωσία και Λεμεσό και ένα digital session προσαρμοζόμενο στις συνθήκες της πανδημίας το 2021.

Πέραν των 3.000 νέων συμμετείχαν μέχρι σήμερα και εφοδιάστηκαν με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ευκαιρίες δικτύωσης για την ενίσχυση των επαγγελματικών στόχων τους, έτσι ώστε να ενταχθούν με επιτυχία στην αγορά εργασίας. Με το πρόγραμμα συμβλήθηκαν 20 στρατηγικοί εταίροι -ανάμεσά τους εταιρείες, φορείς και οργανισμοί- που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Με τη συμβολή τους χτίστηκε ένα δυναμικό και αποτελεσματικό δίκτυο ανθρώπων και επαφών που αποτελούν τους μέντορες της νέας γενιάς της Κύπρου.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι θεαματικά, καθώς έχει ήδη προσφέρει στους συμμετέχοντες ευκαιρίες εργοδότησης ή πρακτικής άσκησης σε μεγάλους οργανισμούς και εταιρείες της Κύπρου. Η συνεχής αναβάθμιση του #Youth Empowered αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εταιρείας και το εξελίσσουμε περαιτέρω ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Για τη φετινή χρονιά θα επενδύσουμε στην ενίσχυση και ενδυνάμωση των νέων, των γυναικών και των επαγγελματιών του κλάδου HORECA, μέσα από διαδικτυακές αλλά και δια ζώσης εκπαιδεύσεις, για να διεκδικήσουν με επιτυχία την καριέρα που επιθυμούν.

Υλοποίηση «Αποστολή Νερό» και Zero Waste Beach

Η υπεύθυνη ανάπτυξη και η προστασία του πλανήτη και των φυσικών πόρων βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας και κάθε χρόνο στοχεύουμε στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρείας. Για αυτό και θέτουμε όλο και πιο αυστηρούς στόχους βελτίωσης και εργαζόμαστε σκληρά για να τους επιτύχουμε, ενώ καταγράφουμε συνεχή πρόοδο ως προς τις Δεσμεύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Περιβάλλον που έχει θέσει ο Όμιλος Coca-Cola HBC, ο οποίος κατέχει ηγετική θέση στον δείκτη βιωσιμότητας Dow Jones, με ορίζοντα το έτος 2025. Η δέσμευση σε αυτές τις πρακτικές είναι βαθιά εδραιωμένη στην αποστολή τις αξίες και την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας μας. Καθορίζει κάθε απόφαση, διασφαλίζοντας ότι δημιουργούμε διαχρονική και πραγματική αξία με στόχο ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο αύριο.

Στην Coca-Cola HBC Κύπρου, ανταποκρινόμενοι άμεσα στα περιβαλλοντικά θέματα του τόπου μας, έχουμε θέσει ως πρώτης σημασίας τα θέματα που αφορούν το νερό και την ανακύκλωση. Το βασικότερο συστατικό των προϊόντων μας είναι το νερό και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής μας διαδικασίας. Χρησιμοποιείται τόσο για την παραγωγή όσο και για τον καθαρισμό και την απολύμανση των μηχανημάτων και είναι απαραίτητο για την καλλιέργεια των πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε. Σε όλη την παραγωγική διαδικασία εφαρμόζουμε πρότυπα και πολιτικές για την υπεύθυνη διαχείριση του νερού και της ανακύκλωσης αυτού που χρησιμοποιούμε. Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούμε συνεχή έλεγχο και καταμέτρηση των καταναλώσεων μέσω online μετρήσεων και αναλύσεων, εντοπισμό και άμεση αντιμετώπιση των διαρροών νερού. Υλοποιούμε άνω του 75% των βασικών Πρακτικών Εξοικονόμησης Νερού (TOP Water Saving Practices) του Ομίλου στα εργοστάσιά μας, ανακυκλώνουμε και επαναχρησιμοποιούμε το νερό όπου αυτό κρίνεται δυνατόν. Παράλληλα σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε πλάνο προστασίας σύμφωνα με τα παγκόσμια προγράμματα SVA/SWPP της The Coca-Cola Company, με σκοπό να διασφαλίσουμε την υγιή και βιώσιμη διαχείριση των πηγών νερού που χρησιμοποιούμε. Ενδεικτικά, μέσω της επεξεργασίας των λυμάτων μας διασφαλίζεται η υδρόβια ζωή.

Με την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών χρησιμοποιούμε το νερό πιο αποδοτικά εξοικονομώντας 3.804.805 lt το 2020 μειώνοντας παράλληλα κατά 4,95% τον δείκτη κατανάλωσης νερού στις παραγωγικές μονάδες μας ανά μονάδα προϊόντος (lt/ltpr) έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Αξιολογούμε την ποσότητα του διαθέσιμου νερού μελλοντικά και μειώνουμε τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους που συνδέονται με το νερό που χρησιμοποιούμε. Μέσα από την υπεύθυνη διαχείριση του νερού σε όλη την αλυσίδα αξίας μας ως Εταιρεία, δημιουργούμε ευρύτερες επιδράσεις στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

«Αποστολή Νερό» 

Στην Κύπρο εδώ και επτά χρόνια συνεργαζόμαστε με τον διεθνή οργανισμό Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med) για την υλοποίηση του προγράμματος «Αποστολή Νερό», από το οποίο η Κύπρος θα επωφελείται για πολλά χρόνια καθώς εξοικονομούνται 5.840.000 λίτρα νερού ετησίως. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Coca-Cola και προωθεί την αποτελεσματικότερη διαχείριση του νερού μέσα από την υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών νερού, όπως το βρόχινο ή το γκρίζο νερό, προκειμένου να καλύψουν δευτερεύουσες χρήσεις όπως η άρδευση πράσινων χώρων. Στοχεύει παράλληλα και στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την υπεύθυνη διαχείριση του νερού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Αποστολή Νερό» υλοποιήθηκαν 19 έργα εθνικής σημασίας, εγκαταστάθηκαν και αποκαταστάθηκαν 16 συστήματα συλλογής «γκρίζου νερού» σε σχολεία και γήπεδα, εκπαιδεύτηκαν 30 τεχνικοί, επιμορφώθηκαν 280 εκπαιδευτικοί, ενώ επωφελήθηκαν 83.621 κάτοικοι της Κύπρου.

Zero Waste Beach

Σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, υλοποιούμε από το 2017 το πρωτοποριακό πρόγραμμα Zero Waste Beach που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Coca-Cola. Στόχος του προγράμματος να κινητοποιήσουμε τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους φορείς στη μάχη κατά της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης και όλοι μαζί να αλλάξουμε τις συνήθειες μας. Με συγκεκριμένες δράσεις και δημιουργία υποδομών στοχεύουμε στη μείωση των σκουπιδιών που εισέρχονται ανεξέλεγκτα σε παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου. Τον Αύγουστο του 2019 εγκαταστάθηκαν 50 ειδικά σχεδιασμένοι κάδοι ανακύκλωσης PMD (πλαστικό – μέταλλο – ΤetraPak) σε μήκος 5 χλμ. παραλιακών πεζοδρόμων στον δήμο Γεροσκήπου και στην κοινότητα Κισσόνεργας στην Πάφο. Η επιστημονική παρακολούθηση του περιεχομένου υλοποιείται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ και αποτελούν τη δράση On-the-Go Recycling του έργου. Κατά την περίοδο της πανδημίας οι κάδοι μας «μάζεψαν» 21 τόνους σκουπίδια από μόλις 5 χλμ. παραλιακών πεζοδρόμων, εκ των οποίων οι 15 τόνοι ήταν ανακυκλώσιμα υλικά που σε άλλη περίπτωση θα πήγαιναν στα μικτά σκουπίδια στις χωματερές δηλαδή ή θα απορρίπτονταν στο περιβάλλον για να καταλήξουν στη θάλασσα.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος Zero Waste Beach είναι εντυπωσιακά, αποδεικνύοντας την αναγκαιότητα λήψης σοβαρότερων μέτρων για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 1.608 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών που θα κατέληγαν σε χωματερές και πραγματοποιήθηκαν 33 καθαρισμοί ακτών, 13 καθαρισμοί βυθού, ενώ ενθαρρύνθηκαν τοπικές αρχές ώστε να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων. Κινητοποιήθηκαν 1.229 εθελοντές, 18 τοπικές αρχές και 44 εμπλεκόμενοι φορείς δημιουργώντας ένα μοναδικό δίκτυο πρότυπο και για άλλες χώρες, το δίκτυο «Υπεύθυνων Παράκτιων Επιχειρήσεων» που σήμερα αριθμεί 204 μέλη.

Η διαρκής μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της Εταιρείας μέσω της υιοθέτησης των πιο σύγχρονων πρακτικών, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Συμμετέχουμε ενεργά στη διαβούλευση διαμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις συσκευασίες των προϊόντων και ειδικότερα της χρήσης του πλαστικού, στην κατεύθυνση της απαραίτητης μετάβασης προς μία κυκλική οικονομία. Το 100% των συσκευασιών μας είναι ανακυκλώσιμo. Βοηθάμε ουσιαστικά στη συλλογή και στην ανακύκλωση, είμαστε από τα οργανωτικά μέλη της Green Dot Κύπρου και στηρίζουμε ενεργά τις δράσεις ανακύκλωσης που οργανώνονται στο νησί μας. Έχουμε ήδη δεσμευτεί για την χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού rPET σε ποσοστό 35% στις συσκευασίες μας έως το 2025 (σε σχέση με 25% που προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία για τα πλαστικά μιας χρήσης) και ήδη σε πολλά εργοστάσια του Ομίλου μας γίνεται χρήση του ανακυκλωμένου PET (rPET) σε σημαντικά ποσοστά μέχρι και 100%. Παράλληλα μοιραζόμαστε με τη The Coca-Cola Company το όραμα για «Έναν Κόσμο χωρίς Απορρίμματα», έχοντας ένα ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα ζητήματα που σχετίζονται με τις συσκευασίες. Ο πρωταρχικός στόχος μας είναι η επίτευξη της συλλογής και ανακύκλωσης του ισοδύναμου κάθε συσκευασίας που κυκλοφορούμε στην αγορά μέχρι το 2030.

Δίπλα στην κοινωνία κάθε στιγμή

Στην Coca-Cola HBC Κύπρου ενδυναμώνουμε διαχρονικά τις ευπαθείς ομάδες στηρίζοντας πρωτοβουλίες ΜΚΟ και οργανωμένων φορέων. Συνεργαζόμαστε εδώ και δεκαετίες με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, το Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας, το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου και τον Σύνδεσμο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Βίας στην Οικογένεια και πολλών άλλων οργανώσεων που ζητάνε την αρωγή μας. Ως κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία ανταποκρινόμαστε άμεσα σε κάθε κάλεσμα παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσης, όπως σε περίπτωση πυρκαγιάς ή αποστολής πακέτων βοήθειας για τα θύματα σεισμών ή της συνεχιζόμενης προσφυγικής κρίσης.

Κατά την περσινή χρονιά όπου όλοι βιώσαμε την πρωτόγνωρη έκτακτη κατάσταση που δημιούργησε η πανδημία COVID-19, η Coca-Cola HBC Κύπρου ανέλαβε την τροφοδοσία με δωρεάν προϊόντα για την κάλυψη των αναγκών, τόσο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού όσο και των ασθενών. Ενεργήσαμε σε συνεννόηση με το υπουργείο Υγείας και αποτέλεσε ένα ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης προς τους επαγγελματίες υγείας που υπερβαίνουν τον εαυτό τους εδώ και ενάμιση χρόνο. Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών που έχουμε αναλάβει και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ενδυναμώσαμε το Γενικό Σύστημα Υγείας με αγορά μηχανημάτων για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στο πλαίσιο ενίσχυσης της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Με την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος της Coca‑Cola, ως Σύστημα Coca-Cola στην Κύπρο πραγματοποιήσαμε δωρεά 100.000 ευρώ για τη δημιουργία μιας νέας θέσης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, πλήρως εξοπλισμένης και την αγορά ενός οπτικού συστήματος παρακολούθησης ασθενών.

Πηγή: kathimerini.com.cy/gr