Τμήματα για ενηλίκους από το Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά

Ξεκινούν οι δηλώσεις συμμετοχής

Ο Δήμος Πειραιά, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Πειραιά, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Πειραιά μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1  Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση  Επιχειρήσεων25ΧΧ
2  Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν25ΧΧ
3  Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση25ΧΧ
4 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής25ΧΧ
5 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες25 Χ
6 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων25ΧΧ
7 Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)50 Χ
8 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)50 Χ
9  Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες  στην καθημερινή ζωή25 Χ
10  Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης  (Social media)25 Χ
11 Δημιουργία Ιστοσελίδας50ΧΧ
 12  Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)25ΧΧ
13   Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25ΧΧ
14  Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25ΧΧ
15  Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25ΧΧ
16 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής25ΧΧ
17 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων25ΧΧ
18 Επικοινωνία και Δυναμική της Ομάδας25ΧΧ
19 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία25ΧΧ
20Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή25ΧΧ
21Ιστορία της Τέχνης25ΧΧ
22Φωτογραφία25 Χ
23Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα  περιβάλλοντα μάθησης25ΧΧ
24  Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)25ΧΧ
25Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών25ΧΧ
26Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες25ΧΧ
27Βασικά Αγγλικά Α150ΧΧ
28 Βασικά Γαλλικά Α150ΧΧ
29Βασικά Γερμανικά Α150ΧΧ
30Βασικά Ιταλικά Α150ΧΧ
31Βασικά Ιταλικά Α2  50ΧΧ
32Εθελοντισμός και κοινωνική δράση25ΧΧ
33Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία25ΧΧ
34Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία 25 Χ
35Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί 50 Χ 

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά:
Τηλ. : 2144053371 & 2144053372
Ταχ. Διεύθυνση: Μακράς Στοάς 15, 2ος όροφος, γραφείο Β14
Email: paideiasdp3@piraeus.gov.gr
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2021. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Την αίτηση μπορείτε να βρείτε στο site του Δήμου.

Πηγή: portnet.gr