Η Coca-Cola στην Κύπρο στηρίζει την εθνική προσπάθεια για ανακύκλωση

Στο επίκεντρο πρωτοβουλίες που εστιάζουν στη Σχεδίαση, τη Συλλογή και τις Συνεργασίες και θέτουν ως προτεραιότητα την εκπαίδευση των πολιτών στις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Η Coca-Cola στην Κύπρο γίνεται αρωγός στην εθνική προσπάθεια για αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης, μέσα από ένα σύνολο πρωτοβουλιών και δράσεων. Μέσα από τη νέα καμπάνια της με τίτλο «Κάθε άδειο μπουκάλι έχει αξία»,φιλοδοξεί να υποστηρίξει ενεργά την εθνική προσπάθεια της χώρας μας να επιτύχει αύξηση της ανακύκλωσης ως προς τις πλαστικές φιάλες ποτών μίας χρήσης σε ποσοστό 77% ως το 2025 και 90% ως το 2029, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και να συμβάλλει στην εκπαίδευση των πολιτών γύρω από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Πιστή στο όραμά της για Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα, η Coca-Cola στην Κύπρο διαθέτει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη εστιάζοντας στη:

  1. Σχεδίαση συσκευασιών από τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο πλαστικό έως το 2030
  2. Συλλογή και ανακύκλωση μιας πλαστικής φιάλης ή ενός αλουμινένιου κουτιού, για κάθε ένα που κυκλοφορεί στην αγορά έως το 2030
  3. Συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους μέσα από την κοινωνική πλατφόρμα Zero Waste Beach

Έχοντας επιτύχει τον στόχο για  σχεδίαση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών στη χώρα, η Coca-Cola στην Κύπρο εστιάζει στη σχεδίαση συσκευασιών από ανακυκλωμένο πλαστικό και στη μείωση συνολικά του ποσοστού πλαστικού στην συσκευασία. Στόχος είναι η κυκλοφορία συσκευασιών PET με τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο πλαστικό έως το 2030, εστιάζοντας, παράλληλα, στην καινοτομία και ανάπτυξη συσκευασιών με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ακόμη, το 2021, η Coca-Cola HBC Κύπρου προχωράει σε επένδυση ύψους €4 εκατ. με σκοπό την κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου μέσω του νέου τύπου συσκευασίας KeelClip™, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών, αλλά και συνολικά στη χώρα μας και ισοδυναμεί με μείωση σχεδόν 287 τόνων πλαστικού ετησίως.

Όσον αφορά στη συλλογήμέσα από τις καμπάνιες που πραγματοποιεί για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, η εταιρεία  θέτει ως προτεραιότητα την εκπαίδευση των πολιτών στην ανακύκλωση και στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Για την Coca-Cola στην Κύπρο, η αλλαγή της στάσης των πολιτών απέναντι στα απορρίμματα σε συνδυασμό με ένα ενιαίο, αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα εγγυοδοσίας που καλείται να λειτουργήσει ο κλάδος, μπορεί και οφείλει να εκπληρώσει τους εθνικούς στόχους για συλλογή και ανακύκλωση. Έτσι, αναφορικά με την εκπαίδευση των πολιτών, η εταιρεία ξεκινάει σήμερα μια νέα καμπάνια με τίτλο  «Κάθε άδειο μπουκάλι έχει αξία» με σκοπό να την αξιοποιήσει ως ένα επιπλέον εκπαιδευτικό όχημα ως προς τα θέματα υπεύθυνης ανακύκλωσης και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού.

Πρωτοβουλίες που θέτουν τη συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο, αποτελούν για την Coca-Cola στην Κύπρο το βέλτιστο όχημα για κοινωνική προσφορά με πραγματικά σημαντικό αντίκτυπο. Έτσι, τα τελευταία δύο χρόνια υλοποιεί  το πρωτοποριακό και ουσιαστικό πρόγραμμα Zero Waste Beach με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) και κάνει πράξη το παγκόσμιο όραμα της The Coca-Cola Company για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα». Στόχος του Zero Waste Beach, είναι η κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων και του κοινού στη μάχη κατά της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης, μέσω της Παρέμβασης, της Εκπαίδευσης και την Αλλαγή Συμπεριφοράς, ώστε οι πολίτες να αλλάξουν τη στάση τους προς τα απορρίμματα, ένα πρόγραμμα-παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Πηγή: sigmalive.com