Ο Δήμος Καβάλας θα υλοποιήσει πρόγραμμα θερινής απασχόλησης παιδιών εργαζόμενων γονέων


Το Νομικό Πρόσωπο (Ν.Π.Δ.Δ.) «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας ενημερώνει τους εργαζόμενους γονείς ότι, θα υλοποιήσει πρόγραμμα ημερήσιας θερινής απασχόλησης παιδιών γεννημένων από 01/01/2011 έως και 31/12/2015. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στο 15ο δημοτικό σχολείο Καβάλας, από 1 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου 2021, από τις 07:30 έως και τις 14:30. Το κόστος συμμετοχής ανά παιδί ανέρχεται στο ποσό των 120€ και για τους δύο (2) μήνες, το οποίο θα καταβληθεί πριν την έναρξη του προγράμματος και έως τις 2 Ιουλίου 2021.  Στην περίπτωση αποχώρησης από το πρόγραμμα, οι γονείς δεν θα έχουν αξίωση επιστροφής των χρημάτων.

Εγγραφές θα γίνονται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, στην διεύθυνση Κ. Τσολάκη και Σερδάρογλου, στα Ποταμούδια, στον 1ο όροφο του Γ’ Κ.Α.Π.Η., από 23 έως και 28 Ιουνίου 2021 και ώρες από 07:30 έως και 14:30. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 1) αίτηση (διατίθεται στην Υπηρεσία και στο site kapakavala.gr), 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3) βεβαίωση εργασίας γονέων, 4) ιατρική βεβαίωση του παιδιού, 5) σε περίπτωση που στην οικογένεια του παιδιού υπάρχει άτομο με αναπηρία, οι γονείς υποχρεούνται να υποβάλλουν το σχετικό έγγραφο από τον αντίστοιχο φορέα, 6) εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2020 (ή του 2019), 7) υπεύθυνη δήλωση συνοδείας του παιδιού κατά την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης από το σχολείο (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία), 8) σε περίπτωση διάζευξης, ο εργαζόμενος γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού, υποχρεούται να καταθέσει το σχετικό έγγραφο.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εργαζόμενοι γονείς, με υποβολή βεβαίωσης εργασίας.

Πηγή: k-tipos.gr