Η προσέγγιση της τράπεζας ProCredit για την προστασία του περιβάλλοντος

Η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντολογικού μας αποτυπώματος και η ενεργή προώθηση ενός βιώσιμου τρόπου επιχειρηματικότητας, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής μας στρατηγικής – όχι μόνο σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις ή τις χρηματοοικονομικες υπηρεσίες που προσφέρουμε εν γένει στους πελάτες μας, αλλά και στη δική μας καθημερινή δραστηριότητα ως οργανισμός, λέει η κ. Ελευθερία Ρηγοπούλου, Διευθύντρια του Υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη

Πώς η ProCredit Bank ενσωματώνει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις δραστηριότητές της;

Η προστασία του περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο είναι ένα σημαντικό θέμα για εμάς εδώ και πολλά χρόνια. Με την πάροδο του χρόνου, έχουμε δημιουργήσει διαδικασίες με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης μας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Σήμερα, έχουμε ένα διαμορφωμένο και ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) το οποίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 14001. Τον Μάιο του 2020, στα κεντρικά γραφεία της ProCredit Bank Bulgaria απονεμήθηκε πιστοποιητικό εκπομπής μηδενικού άνθρακα (Zero Carbon Certificate ) σύμφωνα με το πρότυπο κτιρίου EDGE, καθιστώντας το το πρώτο κτίριο στην Ευρώπη που έλαβε το υψηλότερο επίπεδο αυτού του τύπου πιστοποίησης. Για να αποδοθεί η συγκεκριμένη πιστοποίηση, το κτίριο πρέπει να μειώσει την κατανάλωση νερού και τις εισροές κατά τουλάχιστον 20% και να έχει εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 40%. Επιπλέον, το 100% της χρησιμοποιούμενης ενέργειας πρέπει να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.

Ποια θα είναι η συνέχεια όσον αφορά την ανάπτυξη «πράσινων» πολιτικών;

Σίγουρα θέλουμε να συνεχίσουμε το έργο μας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και να αποτελέσουμε προσωπικό παράδειγμα. Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσετε να σχολιάζετε θέματα που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση και τη βέλτιστη χρήση των πόρων. Ως τράπεζα, μπορούμε να επηρεάσουμε μέσω των έργων που χρηματοδοτούμε. Αυτό θα φέρει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα – όταν ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε επενδύσεις των πελατών μας που εφαρμόζουν τέτοιες ενεργειακά αποδοτικές λύσεις. Πρόκειται για επενδύσεις που αφορούν μηχανήματα, βελτιστοποίηση κτιρίου, διαχείριση αποβλήτων, ηλεκτρικά ή υβριδικά αυτοκίνητα, φωτοβολταϊκά και βιολογική γεωργία. Παρέχουμε επίσης χρηματοδότηση σε ιδιώτες πα που επιθυμούν να επενδύσουν στα σπίτια τους ώστε να γίνουν φιλικά προς το περιβάλλον μειώνοντας παράλληλα το ενεργειακό τους κόστος.


Πώς προσεγγίζετε τις επιπτώσεις της περιβαλλοντολογικής και κοινωνικής συμπεριφοράς των πελατών σας; Ποιο είναι το προφίλ των πελατών που σας ενδιαφέρει να προσεγγίσετε;

Γνωρίζουμε ότι οι επιπτώσεις που προκύπτουν από τη δραστηριότητα των πελατών μας είναι πολύ σημαντικές. Κατά τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, συζητάμε και αναλύουμε διεξοδικά με τους πελάτες πώς οι υπηρεσίες μας μπορούν να συνδράμουν στη βελτίωση του περιβαλλοντολογικού και κοινωνικού αποτυπώματός τους, στην αύξηση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας των πόρων τους.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις μας προωθούμε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ορθές επενδύσεις των πελατών μας. Παρακολουθούμε στενά την περιβαλλοντική και κοινωνική συμπεριφορά των πελατών μας και όπου υπάρχει μια ευκαιρία, ξεκινάμε άμεσες συζητήσεις με τους πελάτες μας και βρίσκουμε μαζί τρόπους με τους οποίους μπορούν να εκσυγχρονίσουν την επιχείρησή τους και να είναι ταυτόχρονα πιο περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνοι. Επιπλέον, εξετάζουμε όλους τους νέους πιθανούς πελάτες ώστε να αποκλείσουμε πως ανήκουν στη Λίστα των δραστηριοτήτων που δεν υποστηρίζει η τράπεζα, η οποία απαγορεύει αυστηρά τη χρηματοδότηση ή ακόμη και την έναρξη επιχειρηματικών σχέσεων με οποιονδήποτε ασχολείται με περιβαλλοντικά και κοινωνικά επιβλαβείς δραστηριότητες.

«Να σκέφτεσαι πράσινα» σημαίνει υπευθυνότητα και μακροπρόθεσμος ορίζοντας σκέψης. Οι εταιρείες που πραγματοποιούν τέτοιες επενδύσεις δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς – από την παραγωγή τη γεωργία και το εμπόριο, έως τις υπηρεσίες και τις μεταφορές. Όλοι συνειδητοποιούν ότι η πιο αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, όπως για παράδειγμα ένα αποδοτικότερο ενεργειακά μηχάνημα ή ένα ενεργειακά βελτιωμένο κτίριο, δεν σημαίνει μόνο «πράσινο» τρόπο σκέψης. Τέτοιου είδους επενδύσεις μειώνουν το κόστος για την επιχείρηση, και ως εκ τούτου κάνουν πιο ανταγωνιστικό το προϊόν της. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε βελτιστοποίηση διαδικασιών και αυτά τα οικονομικά οφέλη δεν πρέπει να υποτιμηθούν. Όλα τα παραπάνω συνεισφέρουν τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος και καλύτερες αποδόσεις.

Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα χρηματοδότησης «πράσινων έργων» στην Ελλάδα;

Τον προηγούμενο χρόνο η ProCredit Bank μέσω του υποκαταστήματός της στη Θεσσαλονίκη χρηματοδότησε έξι ελληνικές ενεργειακές κοινότητες οι οποίες δημιουργήθηκαν από περισσότερους από 220 ντόπιους αγρότες και άλλους κατοίκους της περιοχής του Αγρινίου, κατασκευάζοντας 116 φωτοβολταϊκά πάρκα. Οι ενεργειακές κοινότητες θα παρέχουν καθαρή ενέργεια σε περίπου 50.000 νοικοκυριά και θα αντιπροσωπεύουν μια βιώσιμη επένδυση για τις ελληνικές οικογένειες που έχουν αφιερώσει τις οικονομίες τους στην ενεργειακή μετάβαση. Η υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας συνάδει με την Πράσινη Στρατηγική Χρηματοδότησης της ProCredit, η οποία επικεντρώνεται στην προώθηση κοινωνικά και περιβαλλοντικά επωφελών επενδύσεων. Η προστιθέμενη παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, θα κάνει την περιοχή ανεξάρτητη από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα.

Η Ελλάδα είναι ένα θετικό παράδειγμα για το τι μπορεί να επιτευχθεί σε σχέση με την ενεργειακή μετάβαση όταν υπάρχει ένα οργανωμένο Θεσμικό Πλαίσιο. Υπάρχει σημαντική ανεκμετάλλευτη δυνατότητα παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η ProCredit. Με την ανάπτυξη των πόρων και των διαδικασιών όσον αφορά την χρηματοδότηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στοχεύουμε να γίνουμε ο χρηματοδοτικός εταίρος των πελατών που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη.

procredit-bank1.jpg
procredit-bank2.jpg

Πηγή: makthes.gr