Γιάννης Καντώνιας: «Στην Exalco επενδύουμε στην Εταιρική κοινωνική Ευθύνη και στην Πράσινη Ενέργεια»

ΜΙΛΗΣΕ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ EUROPE DIRECT

«Γαλουχηθήκαμε από την προηγούμενη γενιά των ιδιοκτητών του Ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ με βασική αρχή ότι στόχος μας δεν είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους μας μέσω των επιχειρηματικών δράσεων, αλλά το αποτύπωμα που θα αφήσουμε ως εταιρεία, στην κοινωνία και στις νεότερες γενιές. Όταν λοιπόν μιλάμε για κοινωνικό αποτύπωμα αυτό δεν μπορεί παρά να αναφέρεται τόσο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Με τα λόγια αυτά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Exalco κ. Ιωάννης Αστ. Καντώνιας παρουσίασε τη φιλοσοφία της εταιρείας, μιλώντας στη διαδικτυακή εκδήλωση  που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Θεσσαλίας Europe Direct με θέμα τις Προτεραιότητες και Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας GREEN DEAL.

«Η εταιρεία μας διαθέτει το πλεονέκτημα να χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη το αλουμίνιο, μια 100% ανακυκλώσιμη πρώτη ύλη. Ωστόσο αυτό δεν αρκεί από μόνο του, για μια επιτυχημένη και ολοκληρωμένη πράσινη στρατηγική», σημείωσε ο κ. Καντώνιας, περιγράφοντας τη στρατηγική που ακολουθεί η Exalco με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος:

Πιστοποίηση με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 14001:2015 & ISO 50001:2018, που αφορούν την Περιβαλλοντική Διαχείριση και το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης. Έτσι η Exalco συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος του άνθρακα  και τη μείωση του κόστους, προωθώντας τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας.

Ανακύκλωση Scrap (παραγωγής πρώτης ύλης με την εταιρία ΕΠΑΛΜΕ)  , Β Υλών (όπως χαρτί, πλαστικό, ξύλα με διάφορες εταιρίες ανακύκλωσης) και Αποβλήτων (με διαδικασία πυρόλυσης, όπου τα υπολείμματα παραδίδονται στην εταιρεία POLYECO. συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη δημιουργία ενός καθαρού περιβάλλοντος.

Επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος στο περιβάλλον καθώς το 50% της πρώτης ύλης που προμηθεύεται η εταιρία, παράγεται από την εταιρεία RUSAL, που λειτουργεί 100% με υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στις βιομηχανικές στέγες των εργοστασίων, παράγοντας ρεύμα για ιδιοχρησία. Σήμερα το 50% της ενέργειας που καταναλώνεται προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στόχος είναι το 100% μέσα στην επόμενη τριετία.

«Στην Exalco επενδύουμε στην Εταιρική κοινωνική Ευθύνη και στην Πράσινη Ενέργεια. Με τον τρόπο αυτό καθημερινά συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας, την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα,  και τη μείωση του κόστους κατανάλωσης, προωθώντας την εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία και τον πλανήτη.

Στηρίζουμε και θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία, επιλέγοντας συνειδητά να παραμείνουμε ως Όμιλος στη χώρα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, ακόμα και κατά τη διάρκεια της κρίσης», κατέληξε ο κ. Καντώνιας.

Πηγή: larissanet.gr