Δημιουργείται «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Μυτιλήνης»

Συνεδριάζουν την Τετάρτη 7 Ιουλίου, στις 6:30 το απόγευμα, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχοντας 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ανάμεσα στα θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι εκείνο της σύστασης «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Μυτιλήνης», η δημιουργία τμημάτων ένταξης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Τρίτους, στο Δημοτικό Σχολείο Κεραμειών, Νηπιαγωγείο Περάματος,Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης, 1ο ΓΕΛ Ιππείου, 6ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης και ΓΕΛ Παμφίλων.

Ακολουθεί η λίστα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Ακολουθεί η λίστα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ:

 • Αγορά ακινήτων στην Κοινότητα Πλωμαρίου για δημιουργία χώρου στάθμευσης

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – Εισηγητής: κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ:

 • Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Μυτιλήνης»
 • Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 150/2020 (ΑΔΑ: Ψ1Κ446ΜΓΘΓ-ΔΑΠ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην αγορά οικοπέδου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Αγιάσου
 • Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 158/2021 (ΑΔΑ: Ψ07Ξ46ΜΓΘΓ-ΦΚΩ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης περί απευθείας μίσθωσης του Κοινοτικού Καφενείου Κώμης της Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θερμής
 • Συγκρότηση ειδικής Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των παρακάτω συμβάσεων προμηθειών τεχνικής φύσεως: Α) «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση α) ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων Δήμου Μυτιλήνης και β) φωτιστικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων Δήμου Μυτιλήνης» και Β) «Προμήθεια κλιματιστικών και συσκευών ψύξης και θέρμανσης»

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

 • Έγκριση ανάθεσης και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της σύνταξης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Μυτιλήνης»  

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

 • Γνωμοδότηση επί της οριστικής πρότασης για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μυτιλήνης
 • Γνωμοδότηση επί της οριστικής πρότασης για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

 • Καθορισμός τελών άρδευσης Τοπικής Κοινότητας Πηγής για την αρδευτική γεώτρηση «Καμένη Καρδιά»
 • Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου όπου στεγάζεται το κοινοτικό κατάστημα του Αφάλωνα, στη θέση «Αγορά», εμβαδού περίπου 40 τ.μ.
 • Έγκριση υπεκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου – ελαιοκτήματος  στη θέση «Τραχαλόμαντρα» της Κοινότητας Παπάδου της Δημοτικής Ενότητας Γέρας και τροποποίηση του 7ου όρου του αρ. πρωτ.  21766/26-04-2017 συμφωνητικού μίσθωσης  μεταξύ του τέως Δήμου Λέσβου και του ΔΟΥΡΟΥΔΗ Ελευθέριου
 • Διαγραφή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών πάγιας προκαταβολής και λοιπών τιμολογίων
 • Καθορισμός κωδικού αριθμού (Κ.Α.) του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021, ως δεκτικού έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
 • Έγκριση 24ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021
 • Έγκριση 26ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021
 • Έγκριση 27ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021
 • Έγκριση 28ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021
 • Έγκριση 29ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021
 • Έγκριση 31ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021
 • Έγκριση 32ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

Πηγή: emprosnet.gr