Εκδήλωση έναρξης του έργου «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον»

Τη Δευτέρα 28/6 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση έναρξης του έργου «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον» στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την iSea και εταίρο το Green Tank!

Διανύουμε την πλέον κρίσιμη δεκαετία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων και καίριων περιβαλλοντικών ζητημάτων, που προϋποθέτει τη  μετάβαση της οικονομίας και της κοινωνίας σε ένα βιώσιμο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει τους ευρωπαϊκούς κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, αλλά και τα απαραίτητα βήματα, πολιτικές και πρωτοβουλίες για την επίτευξη τους. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.

Η συμμετοχή των πολιτών προϋποθέτει, πέρα από την ευαισθητοποίηση και την πληροφόρησή τους σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα, και την ανάπτυξη ικανότητας και αυτοπεποίθησης να συμμετέχουν σε διαδικασίες περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.

Στην Ελλάδα, παρά το πλήθος πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που επικεντρώνονται ή έχουν τμήματα και κατευθύνσεις σχετικές με το περιβάλλον, αλλά και νομικών και πολιτικών επιστημών, η συμμετοχή των νέων αλλά και ευρύτερα των πολιτών, σε διαδικασίες χάραξης περιβαλλοντικών πολιτικών είναι περιορισμένη. Ταυτόχρονα, ενώ υπάρχουν εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται ενεργά σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, επικεντρώνονται σε τοπικές δράσεις, χωρίς να είναι εξίσου δραστήριες σε παρεμβάσεις πολιτικής. Συνεπώς, διαφαίνεται η ανάγκη ενδυνάμωσης των πολιτών για την ενεργό συμμετοχή τους στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση.

Επιδιώκοντας την κάλυψη αυτής της ανάγκης, πρωταρχικός σκοπός του έργου αποτελεί η ενδυνάμωση και θωράκιση της συμμετοχής πολιτών σε διαδικασίες που αφορούν τη δημιουργία και εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών στην Ελλάδα με έμφαση στην αντιμετώπιση της  κλιματικής κρίσης, της απώλειας της βιοποικιλότητας και της ρύπανσης από πλαστικά.

Οι δράσεις του έργου αφορούν στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος ως  βασικού συλλογικού αγαθού μέσα από την κατάρτιση πολιτών που ως τώρα δε συμμετείχαν ενεργά στις διαδικασίες χάραξης περιβαλλοντικής πολιτικής.

Η ενδυνάμωση των πολιτών, και ειδικά των νέων, των φοιτητών και των φοιτητριών, καθώς και των εθελοντικών ομάδων,ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στις δημόσιες συζητήσεις αποτελεί πρωταρχικό σκοπό του έργου. Το έργο θα επικεντρωθεί σε τρεις θεματικές:

  • την κλιματική κρίση,
  • την απώλεια της βιοποικιλότητας και τη ρύπανση από πλαστικά,
  • την ενημέρωση και την εκπαίδευσή τους για τα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιούν, ώστε να διαδραματίζουν ρόλο στη λήψη αποφάσεων που αφορούν σε φλέγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στην εκδήλωση έναρξης παρουσιάστηκε το έργο και οι στόχοι του και τοποθετήθηκαν οι προσκεκλημένοι καθηγητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Εμμανουέλα Δούση (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Γεώργιος Καρρής (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Ιωάννα Κωσταρέλλα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Αντώνιος Μαζαρης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Στέργιος Παρδάλης (Πανεπιστήμιο Θεσαλλίας) και εκπρόσωποι εθελοντικών ομάδων Σπύρος Ζερμαλιάς (Green Team) και Κατάκαλος Σακελλάρης (Νεολαία Γαλάτιστας) γύρω από τη θεματική «Ενεργή συμμετοχή των νέων στην κοινωνία των πολιτών, για τη διαχείριση & επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων».

Το έργο «Γνωρίζω – Συμμετέχω – Προστατεύω το περιβάλλον» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την iSea και εταίρο το The Green Tank. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους €12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα  κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Activcitizenfunγια την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidaritNow.

Πηγή: koinignomi.gr