Καλοκαιρινή εθελοντική αιμοδοσία στην Αιανή

Δευτέρα 12 Ιουλίου από 15:30 έως 20:00 στη αίθουσα της Κοινότητας

Καλοκαιρινή εθελοντική αιμοδοσία στην Αιανή – Δευτέρα 12 Ιουίου από 3,30 έως 8μμ στη αίθουσα της Κοινότητας.