Η Αμυμώνη ανάμεσα στις κορυφαίες ελληνικές ΜΚΟ για το 2020 🎉

Η Αμυμώνη, για μια ακόμη χρονιά συμμετείχε στο Πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ ΙΙ – Χαρτογράφηση & Αξιολόγηση Ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων», το οποίο ξεκίνησε το 2018 με στόχο να δηµιουργήσει ένα αξιόπιστο αρχείο ΜΚΟ µε κατηγοριοποίηση ανά πεδίο δραστηριοποίησης.

Στο πεδίο “Κοινωνική ένταξη – Πρόνοια”, η Αμυμώνη έλαβε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 53 ΜΚΟ, ενώ συνολικά έλαβε την υψηλότερη αξιολόγηση που συγκεντρώθηκε απο τις συμμετέχουσες οργανώσεις (4 αστέρια). Η αξιολόγηση των οργανώσεων βασίστηκε σε 3 κριτήρια: Αποτελεσµατικότητα, Οργάνωση και ∆ιαφάνεια.

Το Πρόγραµµα προβλέπει µια συνεχή χαρτογράφηση των οργανώσεων του Τρίτου Τοµέα. Με το πέρας δυο και πλέον ετών από την έναρξή του, η Ερευνητική Οµάδα του Προγράµµατος κατέγραψε άνω των 750 ενεργών οργανώσεων σε όλα τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας.

Το Πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ ΙΙ» υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το HIGGS.

Δείτε την Έκθεση Αξιολόγησης εδώ