Αιτήσεις για ένταξη στο ΕΣΠΑ, για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καβάλας

Το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ»

του ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ενημερώνει ότι η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” περιόδου 2021-2022, ξεκινά από 19/7/2021 και ώρα 11:00 π.μ. έως 3/8/2021 και ώρα 23:59 μ.μ

Οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, “Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων”). ΦΕΚ 3146/15 Ιουλίου 2021 Τεύχος ‘Β.

Η παρούσα πρόσκληση δεν αφορά δημοσίους υπαλλήλους. Αυτή θα ακολουθήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα.

https://www.eetaa.gr/…/16072021_prosklisis_enarmonisi… (πρόσκληση ενδιαφέροντος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΦΙΛΗΜΩΝ ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Πηγή: xronometro.com