Οι υποτροφίες «Φιλομένης Σκούρση», από το φιλανθρωπικό σωματείο κυριών «Ο άγιος Νέστωρ»


Το διοικητικό συμβούλιο του φιλανθρωπικού σωματείου κυριών Καβάλας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ» ανακοινώνει ότι, οι δέκα (10) υποτροφίες «ΦΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΚΟΥΡΣΗ» θα δοθούν και για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

-Έντυπο αίτησης (δίνεται από το σωματείο).

-Οικογενειακό και προσωπικό αντίγραφο: α) της φορολογικής δήλωσης Ε1 του 2020, β) εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2020, γ) αντίγραφου του Ε9.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

-Βεβαίωση εγγραφής σε τριτοβάθμιο ίδρυμα της Ελλάδας (όταν πρόκειται για νεοεισαχθέντα φοιτητή εκτός του Διεθνούς Πανεπιστημίου (πρώην Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης) με έδρα την Καβάλα.

-Επίσημη αναλυτική βαθμολογία με περασμένα όλα τα μαθήματα έως τον Σεπτέμβριο 2021 (όταν πρόκειται για παλιό φοιτητή, εκτός Διεθνούς Πανεπιστημίου (πρώην Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης) με έδρα την Καβάλα και μπορεί να υποβληθεί μετά την λήξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2021.

-Αν υπάρχει ανεργία των γονέων, πρόσφατες βεβαιώσεις από τον Ο.Α.Ε.Δ.

-Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του υποψήφιου υποτρόφου.

-Συμπληρωμένο τον πίνακα με τα ατομικά στοιχεία (δίνεται από το σωματείο).

-Εάν υπάρχει άλλος φοιτητής στην οικογένεια, επίσημη αναλυτική βαθμολογία.

-Μία υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι: «Επιτρέπω στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Σωματείου Κυριών Καβάλας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ», να λάβουν γνώση όλων των προσωπικών μου δεδομένων, προκειμένου να προχωρήσουν στην αξιολόγηση του αιτήματός μου, για την λήψη της υποτροφίας «ΦΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΚΟΥΡΣΗ», με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του υποψήφιου υποτρόφου από τα Κ.Ε.Π. Εάν ο πρωτοετής φοιτητής δεν έχει κλείσει τα 18 έτη, την ίδια υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συμπληρώσει και ο γονέας που έχει την επιμέλειά του.

-Φωτοτυπία της σελίδας με το ΙΒΑΝ λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς με μοναδικό όνομα, το όνομα του υποψηφίου (αυτό κατατίθεται μετά την αξιολόγηση και πριν τη λήψη της υποτροφίας).

-Μισθωτήριο συμβόλαιο εάν νοικιάζει (με αυτό τον τρόπο αποδεικνύει ότι θα βρίσκεται στον τόπο των σπουδών του), ή επίσημη βεβαίωση της φοιτητικής εστίας ότι του έχει παραχωρηθεί δωμάτιο.

-Οι φοιτητές πρέπει να είναι Καβαλιώτες και να έχουν τελειώσει Γενικό Λύκειο της Καβάλας.(απαιτούμενη προϋπόθεση από το καταστατικό του σωματείου).

-Το επίσημο χαρτί με τις μονάδες που συγκέντρωσε στις πανελλαδικές εξετάσεις.

-Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την ηλεκτρονική εγγραφή. Στην συνέχεια, θα πρέπει να σταλεί και η επίσημη βεβαίωση εγγραφής στην σχολή, για να είναι πλήρης ο φάκελος κατά την αξιολόγηση. Για τους πρωτοετείς είναι τρεις (3) οι υποτροφίες και είναι ύψους 1.350 ευρώ η καθεμία. Για τους προχωρημένων ετών είναι ύψους 1.500 ευρώ. Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά, θα παραδοθεί στην πρόεδρο και επισημαίνεται ότι θα είναι ολοκληρωμένος (για τους νέους φοιτητές) με την προσκόμιση της επίσημης εγγραφής. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι έως και την 28 Σεπτεμβρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με την πρόεδρο, Νίκη Ανέστη, στο τηλ. 6947937107.