Υποτροφίες σε αριστεύσαντες μαθητές χορηγεί η Μητρόπολη Κηφισίας

Η Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού, στο πλαίσιο του ποιμαντικού έργου της για την διαπαιδαγώγηση και στήριξη της νεότητος, προέβη στην χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών αξίας χιλίων ευρώ (1.000€) εκάστη σε επιτυχόντες μαθητές και νυν πρωτοετείς φοιτητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2020.

Κριτήριο για την χορήγηση των υποτροφιών απετέλεσε:

α) ο συνολικός βαθμός μορίων που έλαβε ο/η υποψήφιος/-α για την εισαγωγή του/της στο πανεπιστημιακό ίδρυμα της επιλογής του/της στα τέσσερα (4) βασικά μαθήματα και

β) η εντοπιότητά του/της, ότι δηλαδή είναι ενορίτης/-τις Ιερού Ναού της Ιεράς Μητροπόλεως.

Παρά την καθυστέρηση που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας με την επανεξέταση και επανιεράρχηση των προτεραιοτήτων ως προς το φιλανθρωπικό της έργο, η Ιερά Μητρόπολη, ακολουθώντας την πρακτική που για πρώτη φορά εφάρμοσε εφέτος το Υπουργείο Παιδείας Εξετάσεις ως προς την ανακοίνωση της βαθμολογίας των μαθημάτων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2021, ενημέρωσε με γραπτό μήνυμα (SMS) τoυς δέκα (10) πρώτους επιτυχόντες, οι οποίοι συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής στα Ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας μας, ότι είναι δικαιούχοι της υποτροφίας. Στην συνέχεια, οι δικαιούχοι εκλήθησαν στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως και παρέλαβαν την αντίστοιχη ονομαστική επιταγή αξίας χιλίων ευρώ (1.000 €).

Αναλυτικά τα ονόματα των επιτυχόντων:

1. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΑΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Δέκα εννέα χιλιάδες πενήντα μόρια (19.050).

2. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΑΜΠΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ: Δέκα εννέα χιλιάδες πενήντα μόρια (19.050).

3. ΝΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΑΡΑΚΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: Δέκα οκτώ χιλιάδες ενιακόσια δέκα πέντε μόρια (18.915)

4. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΥΓΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια πενήντα μόρια (18.850).

5. ΦΩΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ: Δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε μόρια (18.725).

6. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΤΣΑΛΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ: Δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσια μόρια (18.700).

7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΡΟΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΩΜΑ: Δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα μόρια (18.550).

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΙΤΤΑΡΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ: Δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε μόρια (18.475).

9. ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ: Δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια μόρια (18.400).

10. ΛΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε μόρια (18.425).

Πηγή: orthodoxianewsagency.gr