Δωρεά «αγάπης» στα παιδιά της Κέας

Στην αποδοχή της δωρεάς, εκ μέρους της εταιρείας Αιγέας ΑΜΚΕ, του Ιδρύματος Αθανασίου & Μαρίνας Μαρτίνου, για τη δημιουργία παιδικού σταθμού στο νησί, προχώρησε ο Δήμος Κέας.

Σύμφωνα με τη σχετική ομόφωνη απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, η εταιρία «Αιγέας ΑΜΚΕ Πολιτιστικού Και Κοινωφελούς Έργου» ανταποκρίθηκε σε σχετικό αίτημα που είχε υποβληθεί από το Δήμο Κέας, ενημερώνοντας για την πρόθεσή της να πραγματοποιήσει δωρεά μέρους των εργασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία Δημοτικού παιδικού σταθμού στην Κέα έως του ποσού των 20.000,00 € (άνευ φ.π.α.).

Το είδος των εργασιών που απαιτούνται αποτυπώνεται ως κάτωθι:

 • Τοίχοι γυψοσανίδων: Μονή γυψοσανίδα με ορθοστάτες και μόνωση.
 • Τοίχοι άνθυγρων γυψοσανίδων : Μονή άνθυγρη γυψοσανίδα.
 • Εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης: Σωληνώσεις, διάνοιξη οπών στους τοίχους, αποχέτευση πλυντηρίου κτλ.
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση με πίνακα και πριζοδιακόπτες, παροχές φωτισμού εσωτερικώνχώρων, παρoχή κεραίας TV, παροχή τηλεφώνου, παροχή ηλεκτρικής κουζίνας, παροχή κρυφού φωτισμού κουζίνας
 • Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
 • Πλακίδια πορσελάνης: Τοποθέτηση σε τοίχους (έως 1,60 m ύψος) στους χώρους υγιεινής παιδιών και προσωπικού, ακαθάρτων, κουζίνας και πλυντηρίου
 • Οικολογικά πλαστικά χρώματα επί τοίχου και τυχόν προεργασία πριν τη βαφή (αστάρωμα κτλ). “Πέρασμα 2 χεριών”
 • Χρωματισμός σωληνώσεων στα χρώματα του τοίχου.
 • Μεταφορά και αποκομιδή αχρήστων
 • Αποξήλωση θύρας WC ΑΜΕΑ
 • Διάνοιξη νέου ανοίγματος για WC ΑΜΕΑ και πλήρωση του παλαιού
 • Παροχή απορροφητήρα
 • Τοποθέτηση μίας σειράς τούβλων για τη διαμόρφωση ντουζιερών

Υπενθυμίζεται, ότι ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και φόρο τιμής στο πρόσωπο του Αθανασίου Μαρτίνου, για το κοινωφελές έργο που έχει πραγματοποιήσει για το νησί της Κέας, ο Δήμος Κέας είχε προχωρήσει στην ανακήρυξή του ως Επίτιμου Δημότη.

Πηγή: koinignomi.gr