«Η Δύναμη της προσφοράς» του Δημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Κ.Ε.Δ.Ε και Ι.Σ.Α Γιώργου Πατούλη, και υποψήφιου για την Περιφέρεια Αττικής

Ο εθελοντισμός ως ιδέα και στάση ζωής είναι η υπέρτατη πράξη προσφοράς του ανθρώπου στον συνάνθρωπο, στην κοινωνία, στο περιβάλλον, σε κάθε τομέα της ζωής μας, όπου η ανιδιοτελής προσφορά μπορεί να βρει την έκφρασή της.

Η ανάγκη για προσφορά είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση και δεν χρειάζεται να συντρέχουν συνθήκες κρίσης για να εκδηλωθεί. Ωστόσο, οι καταστάσεις κρίσης και οι εποχές δυσκολιών ευνοούν κοινωνίες όπως η ελληνική, όπου ο εθελοντισμός ως έννοια και έκφραση δεν έχει ωριμάσει στη συνείδηση των πολιτών ώστε όλη αυτή η συσσωρευμένη κρυμμένη διάθεση προσφοράς να βγει προς τα έξω. Δεν είναι τυχαίο ότι η κρίση πυροδότησε τον εθελοντισμό στην πατρίδα μας, ότι η αλληλεγγύη άρχισε να εκφράζεται ποικιλοτρόπως ώστε όλα αυτά τα χρόνια να γινόμαστε μάρτυρες ενός κύματος εθελοντικής προσφοράς και συμμετοχής.

Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλαν και μία σειρά από πρωτοβουλίες που ενδυνάμωσαν στη συνείδηση του κάθε πολίτη τη σπουδαιότητα του να είναι κανείς εθελοντής και την ικανοποίηση που εισπράττει κάποιος μέσα από αυτή την προσφορά. Οι σπόροι του εθελοντικού κινήματος έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς και τα πρώτα αποτελέσματα είναι ορατά. Τα αντανακλαστικά της κοινωνίας είναι ενεργοποιημένα και πλήθος ομάδων εθελοντών και οργανωμένων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση και εξέλιξη μεγάλου αριθμού σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων.
Ο εθελοντισμός αποτελεί μοχλό για την πρόοδο ενός τόπου λειτουργώντας, παράλληλα ως εφαλτήριο για την προσωπική εξέλιξη των μελών μιας κοινωνίας.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που αναγνωρίζουν την αξία του εθελοντισμού και θεωρούν πως πρέπει να συμβάλλουν όλοι προσφέροντας εθελοντικά. Η κρίση μας βοήθησε όλους να ευαισθητοποιηθούμε. Έκανε πιο εύκολο να καταλάβουμε τους συνανθρώπους μας, να κατανοήσουμε τις ανάγκες τους, να θέλουμε να κάνουμε κάτι για αυτό, για την ανακούφισή τους.
Εκπροσωπώντας θεσμικούς φορείς με δυναμική όπως ο Δήμος Αμαρουσίου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, θεσμοί πλησίον στον πολίτη, στον άνθρωπο, προωθήσαμε συνεργασίες, αναλάβαμε πρωτοβουλίες, σχεδιάσαμε και δράσαμε συλλογικά ώστε σε μεγάλο βαθμό να έχουμε συνολικά να παρουσιάσουμε ένα σημαντικό έργο στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωφελούς προσφοράς.
Από το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής με τη συνεργασία του Ι.Σ.Α και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με την εθελοντική εργασία δεκάδων γιατρών, τις αποστολές εθελοντών γιατρών και φαρμακευτικού υλικού σε κάθε γωνιά της Ελλάδας στον τομέα της υγείας, μέχρι τη λειτουργία ενός ευρέος πλέγματος κοινωνικών δομών για την υποστήριξη των αδύναμων συμπολιτών μας στον Δήμο Αμαρουσίου και τις ανθρωπιστικές αποστολές για τη στήριξη των πληγέντων μετά τις τραγωδίες σε Μάνδρα και ανατολική Αττική που αναλάβαμε ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ως αναφορές είναι αρκετά ενδεικτικές για το εύρος των ενεργειών μας αλλά και τη σημασία που αποδίδουμε στους όρους εθελοντής και εθελοντισμός.

Ως κοινωνία είμαστε ακόμα στην αρχή αλλά στη μαγιά της, στο DNA του Έλληνα υπάρχουν προδιαγεγραμμένα η προσφορά, το φιλότιμο, η ευαισθησία, αντανακλαστικά και αξίες που θα συνεχίσουμε ενωμένοι να ενεργοποιούμε από κάθε θεσμική θέση και αυτοδιοικητικό πεδίο δραστηριοποίησης.

Γιώργος Πατούλης: Δημάρχος Αμαρουσίου, Προέδρος Κ.Ε.Δ.Ε και Ι.Σ.Α , και υποψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής