Coca-Cola Κύπρου: Στη νέα εποχή, εξελίσσεται στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη

Coca-Cola HBC Κύπρου, έχει συνδέσει την ανάπτυξή της με την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας. Έτσι, η Εταιρεία επιδιώκει να μεγαλώνει τη δραστηριότητά της, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα θέτοντας όλο και πιο αυστηρούς στόχους βελτίωσης. Ως μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC, που κατέχει εδώ και 7 συνεχόμενα χρόνια τη θέση της κορυφαίας εταιρείας στον κλάδο ποτών σε όλη την Ευρώπη σύμφωνα με τον Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης Dow Jones (DJSI), η Coca-Cola HBC Κύπρου έχει πάντα σε πρώτο πλάνο τις αρχές της αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας. Παρά τις προκλήσεις που επιφύλασσε η πανδημία, έμεινε προσηλωμένη στο όραμά της για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα» και συνέχισε τις δράσεις για το πλαστικό και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Ο στόχος αυτός είναι ο πυρήνας του νέου οράματος της Εταιρείας για να συμβάλλει στη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς απορρίμματα (World Without Waste) με τη δέσμευση ότι μέχρι το 2030 θα συλλέγει και θα ανακυκλώνει κάθε συσκευασία που βάζει στην αγορά σε όλο τον πλανήτη!

Ορθολογική χρήση νερού

Η προσπάθεια για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, είναι για την Coca-Cola HBC Κύπρου, διαρκής και πολύπλευρη. Ξεκινά από το νερό, βασικότερο συστατικό των προϊόντων της, με την εφαρμογή προτύπων και πολιτικών για την υπεύθυνη διαχείρισή του. Όλα τα εργοστάσια της Εταιρείας στην Κύπρο πιστοποιήθηκαν με επιτυχία από την Alliance for Water Stewardship (AWS) για την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση νερού σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, λαμβάνοντας μάλιστα τις ανώτατες διακρίσεις (Platinum & Gold). Συγκεκριμένα, το 2020 επαναχρησιμοποιήθηκαν και ανακυκλώθηκαν 989.000 λίτρα νερού στις παραγωγικές μονάδες, ενώ εξοικονομήθηκαν 25.168.608 λίτρα νερού σε σχέση με το 2019 (μείωση 25,6%). Σαν αποτέλεσμα της στοχευμένης στρατηγικής της, η Εταιρεία έλαβε ανώτατες πιστοποιήσεις για υπεύθυνη διαχείριση νερού για όλες τις μονάδες παραγωγής της από την Alliance for Water Stewardship (AWS).

Σχεδίαση συσκευασιών από τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο πλαστικό έως το 2030

Το πλαίσιο δράσεων της Coca-Cola HBC Κύπρου ενσωματώνει κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρακτικές και δεσμεύσεις, ένα βήμα πιο μπροστά απ’ όσα υπαγορεύει το εθνικό και το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της συνολικής της δραστηριότητας. Παράδειγμα αυτών των δεσμεύσεων είναι η στρατηγική της Εταιρείας για τις συσκευασίες και η προώθηση ενός αποτελεσματικού πλαισίου για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση.

Έχοντας επιτύχει τον στόχο για σχεδίαση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών στην Κύπρο, η Coca-Cola HBC Κύπρου εστιάζεται πλέον στη σχεδίαση συσκευασιών από ανακυκλωμένο πλαστικό και στη μείωση συνολικά του ποσοστού της συσκευασίας. Συγκεκριμένα, από το 2018 κυκλοφορούν στη χώρα μας συσκευασίες PET από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό 20%, έχοντας στόχο τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο πλαστικό έως το 2030.

Παράλληλα, η Εταιρεία συνεχίζει να καινοτομεί με στόχο την ανάπτυξη συσκευασιών με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ακόμη, το 2021, η Coca-Cola HBC Κύπρου προχώρησε σε επένδυση ύψους €4 εκατ. με σκοπό την κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου μέσω του νέου τύπου συσκευασίας KeelClip™, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών και ισοδυναμεί με μείωση σχεδόν 287 τόνων πλαστικού ετησίως.

Συνεχής μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Στα εργοστάσια της Coca-Cola HBC Κύπρου γίνεται συνεχής έλεγχος για τη μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται. Συγκεκριμένα, το 2020 η Εταιρεία κατέγραψε μείωση στην κατανάλωση ενέργειας στα εργοστάσιά της κατά 5.423.727 MJ που αντιστοιχεί σε 14% σε σχέση με το 2019, ενώ στοχεύει μέχρι το 2025 το 50% της ενέργειας που καταναλώνει να προέρχεται από ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας και το 100% της προμηθευόμενης ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Επιπρόσθετα, το 44.4% των ψυγείων της στην αγορά είναι υψηλής ενεργειακής απόδοσης, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Στόχος το ποσοστό αυτό να αυξηθεί στο 50% μέχρι το 2025.

Συνεργασία με πολύτιμους εταίρους μέσα από την κοινωνική πλατφόρμα Zero Waste Beach

Πρωτοβουλίες που θέτουν τη συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο, αποτελούν το βέλτιστο όχημα για κοινωνική προσφορά με πραγματικά σημαντικό αντίκτυπο. Έτσι, από το 2018 η Coca-Cola HBC Κύπρου υλοποιεί το πρωτοποριακό και ουσιαστικό πρόγραμμα Zero Waste Beach σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, μέσω του οποίου συγκεντρώθηκαν 1.608 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών που θα κατέληγαν σε χωματερές, πραγματοποιήθηκαν 33 καθαρισμοί ακτών και 13 καθαρισμοί βυθού, ενθαρρύνθηκαν 44 αρμόδιοι φορείς και 18 τοπικές αρχές ώστε να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων.

Περισσότερα στο: alphanews.live