Παν. Θεσσαλίας: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Εξειδίκευση στην Κατ’ οίκον Φροντίδα”

Παν. Θεσσαλίας: Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το προσφερόμενο σεμινάριο. 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤ’ OΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ».

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση/εξειδίκευση των επαγγελματιών υγείας, καθώς επίσης και των φροντιστών των ατόμων με χρόνια νοσήματα ή αναπηρίες στην κατ’ οίκον φροντίδα. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του προγράμματος είναι η μετάδοση διεπιστημονικών γνώσεων που άπτονται στην πρόληψη νόσων και την προαγωγή της υγείας , στη φροντίδα στο σπίτι ατόμων και οικογενειών που χρειάζονται νοσηλευτικές παρεμβάσεις, υποστηρικτικές θεραπείες, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι μακροχρόνιες, όπως σε άτομα που πάσχουν από καρκίνο, σακχαρώδη διαβήτη, παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, καρδιοπαθείς, ψυχιατρικά περιστατικά, νεφροπαθείς, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και υπέρταση, με νόσο Alzheimer, σε νέες μητέρες με τα νεογνά τους, σε άρρωστα παιδιά που δεν απαιτείται ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, σε ευάλωτους ηλικιωμένους, σε άτομα με αναπηρίες καθώς και ανακουφιστική φροντίδα και παρακολούθηση περιστατικών σε θέματα δημόσιας υγείας. Η κατ’ οίκον φροντίδα συμπληρώνεται από την αυτο-φροντίδα που εκπαιδεύεται για να παρέχει ο πελάτης και από την υποστήριξη της οικογένειας και του ευρύτερου περιβάλλοντος που το άτομο ζει.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Πτυχιούχους επαγγελματίες υγείας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
  • Εργαζόμενους σε τομείς Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας όπως στα προγράμματα των Δήμων « Βοήθεια στο σπίτι», επίσημους ή ανεπίσημους φροντιστές ατόμων με χρόνιο νόσημα ή αναπηρία (π.χ. ΥΕ Οικογενειακών βοηθών ) οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Απόφοιτους EΠΑ.Λ. ή Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή «Τάξης μαθητείας» ΕΠΑ.Λ., ή I.E.Κ. με κατεύθυνση στον τομέα της Υγείας –
  • Πρόνοιας-Ευεξίας (π.χ. Βοηθός Νοσηλευτή, Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθός Φυσικοθεραπευτή, Βοηθός Εργοθεραπείας κ.λ.π).
  • Φοιτητές επαγγελμάτων υγείας.

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών

Έναρξη Επιμόρφωσης: 01/11/2021

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 500 ευρώ.

Προσφέρεται έκπτωση σε πολλές κατηγορίες εκπαιδευομένων τις οποίες μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στον ενημερωτικό οδηγό του προγράμματός μας.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πηγή: neolaia.gr