Δωρεά 100.000 δολαρίων από ομογενή της Αμερικής για τα παιδιά της Σκιάθου

Ο Δήμος Σκιάθου αποδέχθηκε τη δωρεά της κ. Μαίρης Παπαδόπουλος ποσού 100.000,00 USD (€ 83.372,84) με σκοπό να διαθέτει το πόσο αυτό ελεύθερα για τα φτωχά, άρρωστα και στερούμενα προνομίων παιδιά της Σκιάθου.

Με την από 23 Φεβρουαρίου του 2010 δημόσια διαθήκη του ενώπιον του Συμβολαιογράφου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Δημητρίου Σταθόπουλου, ο Νικόλαος Παπαδόπουλος, ο οποίος απεβίωσε στις 29 Μαρτίου του 2010, κάτοικος στην Αστόρια, στο Δημοτικό διαμέρισμα Κουΐνς, της Νέας Υόρκης,(όπως προκύπτει από τη δημοσιευθείσα διαθήκη), κατέλειπε εκτός των άλλων: το υπόλοιπο της κληρονομιάς μου να χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση ενός κεφαλαίου για να βοηθήσει τα φτωχά, άρρωστα και τα στερούμενα προνομίων παιδιά της Σκιάθου στην Ελλάδα. Η διοίκηση/διαχείριση του κεφαλαίου και η επιλογή των ανωτέρω δικαιούχων θα καθορίζονται από τον εκτελεστή διαθήκης μου Εμμανουήλ Μαυροϊδής.

Η πρώτη επιστολή του δικηγόρου της οικογένειας είχε έρθει στον Δήμο τον Μάιο του 2019 στην προηγούμενη δημοτική αρχή, όπου δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση. Η δεύτερη επιστολή ήρθε τον Οκτώβριο του 2019 όταν ο δικηγόρος της οικογένειας τόνιζε πως αν δεν απαντήσει ο Δήμος, θα χαθεί το δικαίωμά του στην κληρονομιά. Τότε ξεκίνησε αλληλογραφία μεταξύ του Δήμου και του δικηγόρου της οικογένειας για να μη χαθεί αυτό το περιουσιακό στοιχείο για τον Δήμο Σκιάθου και να διευθετηθούν όλες οι λεπτομέρειες.

Τηρουμένων όλων των νόμιμων διαδικασιών ο Δήμαρχος Σκιάθου στις 15 Ιουλίου 2021,κατόπιν της με αρ. 361/2020 απόφασης της Τακτικής Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΣΚΙΑΘΟΥ, υπέγραψε συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή, σύμφωνα με το οποίο αποδέχθηκε τη δωρεά εν ζωή της κ. Μαίρης Παπαδόπουλος ποσού 100.000,00 USD (€ 83.372,84) με σκοπό να διαθέτει το πόσο αυτό ελεύθερα για τα φτωχά, άρρωστα και στερούμενα προνομίων παιδιά της Σκιάθου.

Πηγή: www.e-thessalia.gr