Δωρεά 100.000 ευρώ από την “ΔΕΗ Ανανεώσιμες” για έργα στην κοινότητα Δρακότρυπας

Περί αποδοχής δωρεάς συνολικού ποσού 100.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που θα διατεθεί για εκτέλεση εργασιών ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων στην κοινότητα Δρακότρυπας από την εταιρεία “ΔΕΗ Ανανεώσιμες” κλήθηκε και αποφάσισε ομόφωνα θετικά σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου. Όπως αναφερόταν στην εισήγηση του θέματος η ΔΕΗ Ανανεώσιμες (Υπηρεσία Αιολικού Πάρκου Καρδίτσας) με έγγραφό της έκανε γνωστό ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτίθεται να δωρίσει προς το Δήμο Μουζακίου το ποσό των 100.000,00€ (με το ΦΠΑ), για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων όπου απαιτείται στη Τ.Κ. Δρακότρυπας. Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, για να συντελεστεί η δωρεά του ανωτέρω ποσού θα πρέπει ο Δήμος να προσκομίσει:

Αντίγραφο των πιστοποιητικών εκτέλεσης των σχετικών εργασιών στην οποία θα αναγράφεται η αξία αυτών, δεόντως υπογεγραμμένη από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

Πηγή: palo.gr