Υποτροφίες από το ΙΕΚ «ΑΛΦΑ» και το «Mediterranean College» για νέους και νέες της ΠΙΝ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κάνει γνωστό ότι τo IEK «ΑΛΦΑ» και το Mediterranean College, θα προσφέρει εννέα (9) υποτροφίες σπουδών, σε νέες και νέους που κατοικούν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα:

1. ΜΕDITERRANEAN COLLEGE
•TΡΕΙΣ υποτροφίες για Bachelor (στα δίδακτρα) για το α΄ έτος σπουδών
•Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και καλή επίδοση, με βαθμολογία έτους > 60%.
•Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees του Βρετανικού Πανεπιστημίου (1.320€ – 1.500€) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (150€).

2. ΙΕΚ ΑΛΦΑ
•ΔΥΟ ετήσιες υποτροφίες διδάκτρων.

3. ΑΛΦΑ studies (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2)
•Δύο πλήρεις –ετήσιες υποτροφίες διδάκτρων

4. MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2)
•Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες (στα δίδακτρα)
•Ειδικά για τα προγράμματα HPD Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας, διετούς φοίτησης, προϋπόθεση για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία είναι η συνεχής φοίτηση των υποτρόφων και οι καλές βαθμολογικές τους επιδόσεις
(βαθμολογία έτους > 60%)
•Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης (150€ – 1.070€ ανάλογα με το πρόγραμμα) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100€) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα συμμετοχής προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου (γονείς ή έχοντες την επιμέλεια του παιδιού)
2.Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άδειας παραμονής για τους αλλοδαπούς,
3.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο.,
4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
5.Βιογραφικό σημείωμα υποψήφιου, στο οποίο θα αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών,
6.Φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2020 (χρήση έτους 2019). 

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 15.000 €. 

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κέρκυρας, οδός Σαμάρα 13, 4ος όροφος (κτίριο πρώην Νομαρχίας) και στα γραφεία των Δ/νσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26613 62122- 62320-, φαξ 26613 62175.

Ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων μέχρι Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Πηγή: imerazante.gr