Η Κοινότητα Νέου Ρυσίου προτίθεται να συγκροτήσει ομάδα εθελοντισμού.

Η Κοινότητα Νέου Ρυσίου προτίθεται να συγκροτήσει ομάδα εθελοντισμού.
Πρώτο βήμα είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Όσοι ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν στην ομάδα, παρακαλώ να στείλουν mail στο “dimitriadisgeorgios63@yahoo.gr“, αναφέροντας ονοματεπώνυμο, ηλικία, mail και τηλέφωνο.
Αν υπάρχει συμμετοχή και ενδιαφέρον θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα.

Πηγή: thermisnews.gr