Το «Πολιτιστικό ίδρυμα Παν. Χρ. Χατζηγάκη» είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα

Το «Πολιτιστικό Ίδρυµα Παν. Χρ. Χατζηγάκη» είναι ένα κοινωφελές ίδρυµα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ιδρύθηκε στις 16 Ιουλίου του 2008.

Το ίδρυμα φέρει το όνομα της οικογένειας Χατζηγάκη, η οποία από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας από τους  Τούρκους το 1881 έχει να επιδείξει συνεχή παράδοση ενασχόλησης και προσφοράς, πολιτικής και κοινωνικής, στον ελληνικό δημόσιο βίο.

Το Ίδρυμα φιλοδοξεί να συνεχίσει και να τιμήσει αυτή την οικογενειακή παράδοση. Ξεκίνησε επίσημα τη δράση του το 2012 και φέρει το όνομα του συγγραφέα Παναγιώτη Χατζηγάκη, ο οποίος δώρισε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του για τη σύσταση και τη λειτουργία του Ιδρύματος.

Στους καταστατικούς σκοπούς του περιλαμβάνονται οι κοινωφελείς, πολιτιστικές και αναπτυξιακές δράσεις με έμφαση στην πρόνοια, την παιδεία και τον πολιτισμό. 

ΙNFO:

Τηλ:+302103631920, 2103641902

email: info@chatzigakisfoundation.gr