Το ΑΠΘ υπέγραψε σύμφωνο με το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδας

Για τη δωρεάν παροχή συμβουλευτικών επιχειρηματικών υπηρεσιών στις ερευνητικές ομάδες του πανεπιστημίου

Στην αξιοποίηση των καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται μέσα στα εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέσα από τη διασύνδεση των ερευνητικών ομάδωνμε τον επιχειρηματικό κόσμοστοχεύει σύμφωνο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ και του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδας, ενός εθελοντικού σωματείου για την δωρεάν παροχή συμβουλευτικών επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Τα στελέχη του ΚΕΜΕΛ πρόκειται να συνδράμουν εθελοντικά είτε ως μέντορες για τη στήριξη και την καθοδήγηση επιλεγμένων ομάδων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο προς τον σκοπό της ευόδωσης των στόχων και δράσεων του ΑΠΘ, είτε ως αξιολογητές επιχειρηματικών σχεδίων εταιρειών τεχνοβλαστών (spin-offs), ή ως εισηγητές σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώνονται από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΑΠΘ για το νέο ακαδημαϊκό έτος.

«Η εξωστρέφεια και η διασύνδεση με δραστήριους φορείς από τον χώρο του επιχειρείν αποτελούν έντονα χαρακτηριστικά της ταυτότητας του ΑΠΘ που ανοίγουν τον δρόμο για τις ερευνήτριες και τους ερευνητές μας προς την αγορά, προσφέροντάς τους ακόμη περισσότερες δυνατότητες και προοπτικές», δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, ενώ ο πρόεδρος του ΚΕΜΕΛ, Διονύσης Σπηλιόπουλος, εξέφρασε την πεποίθηση πως «με την παροχή επιχειρησιακής πείρας και τεχνογνωσίας, το δυναμικό του ΚΕΜΕΛ θα συμβάλει στην εκπλήρωση της τρίτης αποστολής του Πανεπιστημίου, για τη σύνδεση της έρευνας με την κοινωνία».

Πηγή: makthes.gr