Τα άτομα με αναπηρίες θα έχουν πρόσβαση στην παραλία και το κάμπινγκ Χρυσής Αμμουδιάς

Ο Δήμος Θάσου θα υλοποιήσει παρέμβαση, με σκοπό την βελτίωση της προβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στην παραλία και το κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς, στο πλαίσιο του έργου “Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area”, με ακρωνύμιο “Destinations for all Greece”. Το “Destinations for all Greece”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα Εθνικά Ταμεία των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», αποτελεί ένα έργο συνεργασίας του Δήμου Θάσου και του Δήμου Γκάρμεν, για την ανάπτυξη της προσβασιμότητας σε τουριστικούς προορισμούς για τις ευάλωτες ομάδες. Η παραλία της Χρυσής Αμμουδιάς, μία από τις μεγαλύτερες και πιο διάσημες παραλίες της Θάσου, καθώς και το κάμπινγκ που βρίσκεται στην περιοχή, δέχθηκε καίριες μετατροπές που αναμένεται να το εξελίξουν σε έναν ιδανικό προορισμό για άτομα με αναπηρίες. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

-Βελτίωση προσβασιμότητας του δημοτικού κάμπινγκ (ράμπες πρόσβασης, διαμόρφωση διαβάσεων σε πεζοδρόμια και νησίδες, πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα σε λωρίδες για την όδευση τυφλών.

-Προσβασιμότητα των κεντρικών υπηρεσιών του κάμπινγκ (διαμόρφωση κατάλληλων διαστάσεων όλων των ανοιγμάτων των κτηρίων και κατασκευή ραμπών όπου αυτό κριθεί αναγκαίο).

-Δημιουργία άμεσης πρόσβασης στο θαλάσσιο μέτωπο και στην θάλασσα, με την προμήθεια ειδικών αμφίβιων οχημάτων πρόσβασης, διάδρομο πρόσβασης, χώρους σκίασης-ομπρέλες ξύλινες, αποδυτήρια, ντους και χημική τουαλέτα.

Πηγή: k-tipos.gr