Καινοτόμα πρωτοβουλία από τους μαθητές του CLC Test Prep & Consulting Center

Το πρώτο Εγχειρίδιο – Λεξικό ελληνικής ορολογίας μαθηματικών στα φαρσί συνέταξε μια ομάδα μαθητών, στο πλαίσιο των community δράσεων του CLC.

Οι μαθητές Ειρήνη Μηλιώρη, Ουρανία Στουραΐτη, Βασίλης Σωτηρόπουλος και Παναγιώτης Τσιμπός υλοποίησαν την πρωτοβουλία του CLC για τη σύνταξη ενός Εγχειριδίου με την ελληνική ορολογία μαθηματικών μεταφρασμένη στα φαρσί, με στόχο να διατεθεί σε Κοινωνικά Φροντιστήρια και εθελοντικές οργανώσεις.

Οι μαθητές, μέσα από τη συμμετοχή τους σε κέντρα διδασκαλίας μεταναστών, ανακαλύψαν τη δυσκολία ερμηνείας των ελληνικών μαθηματικών όρων στη γλώσσα των προσφύγων. H εμπειρία αυτή τους ενέπνευσε να δημιουργήσουν ένα εγχειρίδιο ελληνικής μαθηματικής ορολογίας με επεξηγηματικές έννοιες στα φαρσί, το οποίο θα αποτελέσει οδηγό και πηγή των εθελοντών στα κέντρα διδασκαλίας.

Η προσπάθεια των μαθητών «αγκαλιάστηκε» από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, το οποίο θα αξιοποιήσει το εγχειρίδιο στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχει σε πρόσφυγες. Το ΕΣΠ, με στόχο την προστασία και την ομαλή ένταξη των προσφύγων στη χώρα, υλοποιεί καθημερινά μαθήματα ελληνικής γλώσσας για παιδιά και ενήλικες, εκπαιδευτική συμβουλευτική, εργαστήρια για παιδιά, καθώς και προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και μέριμνας.

CLC Test Prep & Consulting Center

Το CLC είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός, ο οποίος παρέχει ολοκληρωμένη προετοιμασία και mentoring σε μαθητές για την ένταξη τους στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Με εμπειρία 20 χρόνων, το CLC προετοιμάζει τους μαθητές για ένα ευρύ φάσμα standardized tests και courses, συμβάλλοντας στην αποδοχή τους από τα πανεπιστήμια των πρώτων τους επιλογών.

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται από το 1989 στο χώρο του ασύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Το ΕΣΠ καθημερινά υποδέχεται και παρέχει δωρεάν νομικές και κοινωνικές συμβουλές και υπηρεσίες σε πρόσφυγες που δικαιούνται διεθνή προστασία στην Ελλάδα, με απώτερο στόχο την προστασία αλλά και ομαλή ένταξή τους στη χώρα μας.