Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων

ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ -ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Σωτ. Βούλγαρης και η διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων, Εφη Ζιώγα, μιλούν στην «Ε» για τη νέα δομή 

Ενισχύει την κοινωνική του προσφορά προς τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ο Δήμος Λαρισαίων, με τη λειτουργία μιας νέας δομής που θα διευρύνει την κάλυψη των αναγκών τους με νέες δράσεις. Ο λόγος για το Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων, το οποίο παρελήφθη διοικητικά, από τη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου και τοποθετείται αυτήν την περίοδο ο εξοπλισμός του, με στόχο να ανοίξει τις πύλες του τον ερχόμενο μήνα (Οκτώβριο). Πρόκειται για ένα νέο διώροφο κτίριο, κόσμημα για την πόλη, που βρίσκεται στη συνοικία Αβέρωφ στην οδό Γαριτσίου και προβλέπεται να στεγάσει, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικά προγράμματα, γραφείο συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και προώθησης της απασχόλησης, υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, τμήματα χορού, γυμναστικής κ.ά. 
Αναλυτικότερα για τη λειτουργία του και τον ρόλο του μίλησαν στην «Ε» ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων κ. Σωτήρης Βούλγαρης και η διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου κ. Έφη Ζιώγα. «Ο Δήμος Λαρισαίων εμπλουτίζει τις δράσεις του για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων, με μια δομή που έλλειπε από την πόλη, στην οποία θα στεγαστούν οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Πρόνοιας» δηλώνει ο κ. Βούλγαρης σημειώνοντας ότι αυτήν την περίοδο τοποθετείται ο απαραίτητος εξοπλισμός που θα εξυπηρετήσει το έργο της. «Άνεργοι, οικονομικά αδύναμοι συμπολίτες μας, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρίες…, θα έχουν τη δική τους στέγη στήριξης, σε ένα περιβάλλον ανθρώπινο, όπου θα προέχουν οι ανάγκες τους…» τόνισε ο κ. Βούλγαρης και σχετικά με το έργο ανέφερε: «Η ανέγερση του κτιρίου χρηματοδοτήθηκε από Πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ύψους 692.000 ευρώ), ενώ η προμήθεια του εξοπλισμού έχει γίνει από τον Δήμο Λαρισαίων (23.000 ευρώ)». Στην αποκέντρωση των Υπηρεσιών Πρόνοιας αναφέρθηκε η κ. Ζιώγα, τονίζοντας ότι «στόχος είναι να διευρυνθούν σε ένα νέο και άνετο περιβάλλον, οι υπηρεσίες που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες ατόμων, έτσι ώστε να διευκολύνουμε την καθημερινότητά τους, με σεβασμό και διακριτικότητα…». Παράλληλα, τόνισε ότι «η δομή θα στελεχωθεί με μία κοινωνική λειτουργό, έναν διοικητικό υπάλληλο και μία ψυχολόγο, σε μόνιμη βάση, ενώ παράλληλα θα αναπτυχθεί μια σειρά δράσεων που θα περιλαμβάνουν από συμβουλευτική υποστήριξη μέχρι τμήματα ξένων γλωσσών, εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, βοήθεια για τη σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος για την εύρεση εργασίας, καθοδήγηση για διαδικασίες που αφορούν επιδόματα κ.ά.».


ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Στο ερώτημα ποιοι θα είναι οι ωφελούμενοι, η κ. Ζιώγα ανέφερε: «Ωφελούμενοι είναι άτομα ή οικογένειες που διαβιούν στην πόλη της Λάρισας και ανήκουν στις ακόλουθες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού: άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, φτωχοί εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, φτωχοί συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα και ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών) χωρίς ασφάλεια υγείας. Κατά προτεραιότητα θα εξυπηρετούνται οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων, οι ωφελούμενοι των δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο) Δήμου Λαρισαίων και των λοιπών κοινωνικών δομών του Δήμου.
Για την επιλογή και την ένταξη των ωφελουμένων στις δράσεις του Κέντρου θα λαμβάνονται υπόψη επιπλέον κοινωνικά κριτήρια όπως η οικογενειακή κατάσταση (πολυτεκνία, μονογονεϊκότητα), ο δυνητικός κίνδυνος περιθωριοποίησης και απομόνωσης και η πιθανότητα εκδήλωσης ψυχικής νόσου.
Οι παραπάνω ωφελούμενοι θα ενημερώνονται για τις δράσεις του Κέντρου Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων από το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας και γενικότερα από το προσωπικό της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου.
Για τον κάθε ωφελούμενο θα διατηρείται ατομική καρτέλα, σε ψηφιακό αρχείο αποθηκευμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, στην οποία θα αναφέρονται οι ενέργειες υποστήριξής του και οι υπηρεσίες που έλαβε από το Κέντρο.
Η ένταξη των ωφελουμένων στα προγράμματα και τις δράσεις της Δομής θα γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων. 
Η αίτηση θα υποβάλλεται στη Δομή και θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας, 2. Ε1
3. Ε9, 4. Αστυνομική Ταυτότητα, 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 6. (κατά περίπτωση γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, Ληξιαρχική πράξη θανάτου, Διαζύγιο, Επιμέλεια παιδιού, κάρτα ανεργίας).
Η επιλογή των ωφελουμένων και η ένταξή τους γίνεται από επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του έργου της Δομής».

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
Πιο αναλυτικά, για τη λειτουργία της δομής, αναφέρθηκαν τα εξής: «Το Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης θα προσφέρει δράσεις πολιτιστικές, εκπαίδευσης και ενημέρωσης, καθώς και συμβουλευτική προώθησης στην απασχόληση με ωφελούμενους ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με σκοπό την υποστήριξη, ενδυνάμωση και επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο δράσεων-προγραμμάτων στον τομέα της πρόνοιας και της ανάπτυξης δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Για την επίτευξη των στόχων του, το Κέντρο θα προβεί σε συνεργασία και με το γραφείο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου, το Πανεπιστήμιο των Πολιτών του Δήμου Λαρισαίων, δίκτυο φορέων και οργανισμών Πόλης που Μαθαίνει, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, το τοπικό κατάστημα ΟΑΕΔ. Επιπλέον, θα αξιοποιηθούν οι διαθέσιμες δημοτικές δομές/ υπηρεσίες στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού όπως το Κέντρο Κοινότητας, το κοινωνικό συσσίτιο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το δημοτικό πολυιατρείο κ.ά. Θα παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης περίπου 150 ωφελουμένων».

Πηγή: eleftheria.gr