Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε τη Χ.Α.Ν.Θ. στο Προεδρικό Μέγαρο

Από αριστερά προς τα δεξιά: Νικόλαος Λογοθέτης - Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Χ.Α.Ν.Θ, Ελένη Αθανασιάδου- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Χ.Α.Ν.Θ., Αλέξανδρος Καραθανάσης-Αντιπρόεδρος Χ.Α.Ν.Θ., Προκόπης Παυλόπουλος- Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ιωάννης Σωσσίδης- Πρόεδρος Χ.Α.Ν.Θ., Δημήτριος Γκανάκης- Γενικός Γραμματέας Χ.Α.Ν.Θ.

Επίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Χ.Α.Ν.Θ., από τα οποία παρουσιάστηκε αναλυτικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, τόσο το πολύπλευρο έργο του Σωματείου, όσο και οι άξονες λειτουργίας του, ενώ συζητήθηκαν μελλοντικές ενέργειες που στοχεύει να υλοποιήσει η Αδελφότητα στο προσεχές διάστημα.

Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας, Ιωάννης Σωσσίδης, ο Αντιπρόεδρος, Αλέξανδρος Καραθανάσης, ο Γενικός Γραμματέας, Δημήτριος Γκανάκης, το Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Νικόλαος Λογοθέτης και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ελένη Αθανασιάδου, παρουσίασαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τους βασικούς πυλώνες δράσης της Χ.Α.Ν.Θ., ενός εκ των ιστορικότερων κοινωφελών και αθλητικών σωματείων της Ελλάδος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους επικείμενους εορτασμούς των 100 χρόνων μπάσκετ ΧΑΝΘ 1919-2019, με όλες τις προγραμματισμένες δράσεις και εκδηλώσεις και των 100 χρόνων προσφοράς της Αδελφότητας 1921-2021.

Αναμνηστικό δώρο με το σήμα της Αδελφότητας, σε αναγνώριση της μεγάλης τιμής της υποδοχής στο Προεδρικό Μέγαρο, παρέδωσε η επιτροπή των εθελοντών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος υπογράμμισε την αναγνώριση από την Πολιτεία του έργου της Χ.Α.Ν.Θ. και της τεράστιας σημασίας και συμβολής της Αδελφότητας στην εκπαίδευση, τις κατασκηνώσεις, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την κοινωνική προσφορά και τον εθελοντισμό και δήλωσε την επιθυμία να ξεκινήσει μία περίοδος συνεργασίας και στήριξης από την Προεδρία της Δημοκρατίας των προγραμμάτων και των δράσεων της Χ.Α.Ν.Θ.