Η Ελληνική πρωτοβουλία δώρισε $30,000 στη μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»

Η Ελληνική Πρωτοβουλία (Τhe Hellenic Initiative – THI) έκανε δωρεά ύψους $30,000 στη  Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» στηρίζοντας το σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελεί τόσο σε ασθενείς με καρκίνο και νόσο του κινητικού νευρώνα, όσο και στις οικογένειές τους.

Η δωρεά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας καλύπτει τον ετήσιο μισθό ενός νοσηλευτή της Μονάδας και τα αντίστοιχα οδοιπορικά έξοδά για τις επισκέψεις που πραγματοποιεί στα σπίτια των ασθενών.

Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» φροντίζει σωματικά, ψυχικά, κοινωνικά και πνευματικά ασθενείς με καρκίνο και νόσο του κινητικού νευρώνα και τις οικογένειες τους, σε μία προσπάθεια να τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν ότι κάθε στιγμή της ζωής είναι πολύτιμη και πρέπει να την χαίρονται. Πιο συγκεκριμένα η δραστηριότητα της «Γαλιλαίας» ξεκίνησε το 2010 στα σπίτια των ασθενών, το 2011 στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης και τον Ιανουάριο του 2018 στον Ξενώνα Ανακουφιστικής Φροντίδας, που αποτελεί το πρώτο Hospice στην Ελλάδα. Στον Ξενώνα της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» επιτυγχάνεται η διαχείριση δύσκολων συμπτωμάτων και προβλημάτων σχετικών με τη νόσο, που ενδεχομένως δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς στο σπίτι.

Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» στελεχώνεται από εξειδικευμένη Διεπιστημονική Ομάδα λειτουργών υγείας που περιλαμβάνει γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγο, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτή, ιερέα και υποστηρίζεται από Διοικητική Ομάδα και εκπαιδευμένους Εθελοντές.