Εγκαίνια Ομαδικής Έκθεσης «ΤΟ ΟΧΗΜΑ» σε συνεργασία με το MDA Ελλάς

6 Εικαστικοί Καλλιτέχνες δημιουργούν μαζί με 6 μέλη
του Εργαστηρίου Ζωγραφικής του MDA Ελλάς

Εγκαίνια της Έκθεσης Ζωγραφικής των Μελών μας “Το ΟΧΗΜΑ” θα πραγματοποιηθεί στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00.

Ως όχημα (εκ του αρχαίου ελληνικού όρου ὄχος = άρμα, άμαξα και του ρήματος ὀχῶ= κινούμαι με άμαξα), χαρακτηρίζεται κάθε αυτοκινούμενη ή όχι κατασκευή, η οποία έχει σκοπό την μεταφορά ανθρώπων ή αντικειμένων. Τα οχήματα μπορεί να είναι επίγεια, πλωτά, εναέρια,
διαστημικά. Στην καθημερινότητα η πλειοψηφία χρησιμοποιεί επίγεια οχήματα όπως είναι το
ποδήλατο, το αυτοκίνητο, το τραίνο κ.α. Για αρκετά από τα μέλη του εργαστηρίου ζωγραφικής του MDA Ελλάς, το Όχημα, το μέσο μεταφοράς δηλαδή, είναι το αμαξίδιό τους.

Αναμφισβήτητα, η μετακίνηση/μεταφορά αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά
γνωρίσματα της σύγχρονης ζωής στην μητρόπολη. Συχνά, για τις διαφορετικότητες, η
μετακίνηση πραγματοποιείται υπό δύσκολες συνθήκες. Η πρόσβαση στην κανονικότητα
καθίσταται απαγορευτική, γεγονός που συντελεί στην επιλογή της απομόνωσης ως λύση.
Κινητήρια δύναμη για το project υπήρξε η ανάγκη για την τροποποίηση του νοήματος της λέξης «Όχημα» από ένα υπαρκτό μέσο μεταφοράς σε ένα μέσο που ανήκει στην σφαίρα του
φαντασιακού.

Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα για την συνεργασία με το MDA.
Μέσω αυτής της διαδικασίας προέκυψε ένα πάντρεμα των στοιχείων της καθημερινότητας των εικαστικών με αυτά των μελών του εργαστηρίου ζωγραφικής του MDA.
Οι συμμετέχοντες «μεταφέρθηκαν» σε μία πραγματικότητα, όπου ο πυρήνας της σηματοδοτείται από ότι ορίζει την εικαστική δημιουργία. Κατά την διάρκεια των εργαστηρίων,
η αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, οδήγησαν στην σύνθεση και στην συνδιαμόρφωση ατομικών αλλά και ομαδικών έργων.