Η ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης στο επίκεντρο των δράσεων της Χ.Α.Ν.Θ.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια, δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ενημέρωση και υποστήριξη «πράσινων» πρωτοβουλιών, εκδηλώσεις και σχεδιασμός εθελοντικών δράσεων στο επίκεντρο του έργου για την προστασία του περιβάλλοντος

Την Τρίτη στη Χ.Α.Ν.Θ., πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση του έργου: «Δράσεις για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο αστικό περιβάλλον», ενταγμένη στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», με άξονα προτεραιότητας : ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο συντονιστής του έργου κ. Γεωργιάδης Γιώργος παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις και τον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων του έργου για τη στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και του εθελοντισμού στο σύνολο των 8 Δήμων του ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Οι σχετικές δράσεις διοργανώνονται από την Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης (Χ.Α.Ν.Θ.), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση και ανάδειξη των προβλημάτων βιωσιμότητας και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος στην πόλη. Αυτή θα επιτευχθεί και μέσω καινοτόμων εργαλείων μη τυπικής μάθησης και στη βάση του εθελοντισμού, στοχεύοντας στη συμμετοχή και στην βιωματική εκπαίδευση (π.χ. αφύπνιση περιβαλλοντικής συνείδησης σε παιδιά και ενήλικες με workshops, κόμικς, θεατρικά δρώμενα, δημιουργία πλατφόρμας εθελοντισμού κλπ). Ενδεικτικές δράσεις του έργου περιλαμβάνουν: 

-Εκπαιδευτικά σεμινάρια, με στόχο την καλλιέργεια και περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την κατανόηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων (συνεργασία με τους 8 Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και την συμμετοχή μαθητών γυμνασίου και λυκείου) 

-Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ενημέρωση και υποστήριξη δράσεων εθελοντισμού για το περιβάλλον.

-Εκδηλώσεις σε θέματα εθελοντισμού και περιβαλλοντικής προστασίας.

Σχεδιασμό εθελοντικών δράσεων για το περιβάλλον σε τοπικό επίπεδο. 

-Δράσεις για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και διάχυση καλών πρακτικών. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κ. Γιουτίκας Κωνσταντίνος, ο Δήμαρχος Καλαμαριάς κ. Γιάννης Δαρδαμανέλης, από την πλευρά της Χ.Α.Ν.Θ. ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Σωσσίδης, ο Αντιπρόεδρος κ. Μιχάλης Καλφίδης και μέλη του Δ.Σ., καθώς και εκπρόσωποι από τα Αρσάκεια Σχολεία και το Κολλέγιο Ανατόλια. 

xanth1.jpg
xanth3.jpg

Πηγή: makthes.gr