Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer Αθηνών ιδρύθηκε το 2002 από άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ, μέλη των οικογενειών τους και επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη νόσο. Σήμερα αριθμεί περίπου 4.450 μέλη.

Δρ. Παρασκευή Σακκά Κατ’ αρχάς, θα μας περιγράψετε σύντομα τι είναι η νόσος Alzheimer, τι συμπτώματα και προβλήματα δημιουργεί;

Η άνοια με πιο συχνή μορφή τη νόσο Alzheimer εκδηλώνεται συνήθως σε άτομα άνω των 60 ετών και προκαλεί σταδιακή έκπτωση των νοητικών τους λειτουργιών. Στα αρχικά στάδια εμφανίζεται ήπια έκπτωση της μνήμης : το άτομο ξεχνά τα πρόσφατα γεγονότα, ενώ συνήθως θυμάται με λεπτομέρειες τα παλιά. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, προσβάλλονται όλες οι νοητικές λειτουργίες, ο λόγος, η σκέψη και ο προγραμματισμός, η προσοχή, εμφανίζονται προβλήματα στη συμπεριφορά και το άτομο οδηγείται σε πλήρη αποδιοργάνωση της ζωής και της προσωπικότητάς του. Σταδιακά, η καθημερινή λειτουργικότητα μειώνεται και το άτομο με άνοια εξαρτάται πλήρως από τον φροντιστή του, ο οποίος επιβαρύνεται πρακτικά, ψυχικά και οικονομικά.

Κατά πόσο είναι ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι οι Έλληνες για τη νόσο Alzheimer;

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες αλλά και πρόοδοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, παρά τις άοκνες προσπάθειες της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και των υπόλοιπων οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα, με καμπάνιες ενημέρωσης τόσο για τη νόσο όσο και τις στρατηγικές πρόληψης, τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι πάνω από τους μισούς ασθενείς απευθύνονται σε γιατρό στα προχωρημένα στάδια της νόσου, γεγονός που αποδίδεται στο στίγμα σχετικά με την άνοια και τη νόσο Alzheimer.

Κάτι πολύ ενδιαφέρον που βλέπουμε στην εταιρεία σας είναι οι ασκήσεις μνήμης μέσω Η/Υ, περί τίνος πρόκειται;

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του ευρωπαϊκού προγράμματος SOCIABLE (www.cognitivetraining.eu, www.sociable-project.eu), το οποίο υλοποιήθηκε την περίοδο 2009-2012 με τη συμμετοχή φορέων από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την πιλοτική εφαρμογή του, το SOCIABLE ενισχύει δραστικά τη μνήμη και τις νοητικές λειτουργίες όχι μόνο ατόμων που αντιμετωπίζουν γνωστικές διαταραχές αλλά ακόμα και γνωστικά υγιών ηλικιωμένων. Ουσιαστικά πρόκειται για ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα νοητικής ενδυνάμωσης μέσω υπολογιστή ή tablet. Με την καθοδήγηση ψυχολόγου, ο χρήστης ή οι χρήστες ενθαρρύνονται να εκτελέσουν ασκήσεις που ενισχύουν τις γνωστικές λειτουργίες, όπως: αντίληψη / γλώσσα / προσοχή / προσανατολισμός / μνήμη / οργάνωση και προγραμματισμός

Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του εθελοντισμού στην Εταιρεία Alzheimer Αθηνών;
H Εταιρεία Alzheimer Αθηνών διευρύνει συνεχώς τις δραστηριότητές της και ζητά την υποστήριξη και τη βοήθεια εθελοντών. Η εθελοντική προσφορά χρόνου και δεξιοτήτων από επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, φοιτητές-συνταξιούχους και γενικά όλους όσοι υποστηρίζουν τους σκοπούς της Εταιρείας μας και επιθυμούν να στηρίξουν τις προσπάθειές μας είναι πολύτιμη. Σήμερα έχουμε 55 ενεργούς εθελοντές και χρειαζόμαστε πολλούς περισσότερους για να ανταποκριθούμε στην ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση υπηρεσιών στον τομέα της φροντίδας των ατόμων με άνοια και νόσο
Alzheimer.