Γιάννης Μπουτάρης: “Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ στηρίζεται στην εθελοντική υποστήριξη των πολιτών…”

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μία αστική, μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική, περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992 κι έχει ως στόχο την προστασία της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τι είναι ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ», πώς ξεκίνησε και ποια είναι η φιλοσοφία του;
Ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» είναι ελληνική, περιβαλλοντική, μη κυβερνητική οργάνωση για τη διατήρηση και προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Εστιάζει τις δράσεις του στην προστασία των μεγάλων θηλαστικών και των ορεινών οικοσυστημάτων τα οποία αποτελούν βιοτόπους τους, καθώς και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ομαλή συμβίωση του ανθρώπου με την άγρια φύση και την εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου. Ξεκίνησε δυναμικά με την ίδρυσή του το 1992, με την αντιμετώπιση του προβλήματος της αρκούδας χορεύτριας. Η προστασία του είδους τότε ήταν μόνο θεωρητική, αφού η απαγόρευση του φόνου, η αιχμαλωσία, η κατοχή και έκθεση σε δημόσια θέα της αρκούδας ίσχυε από το 1969, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του νόμου και την εξάλειψη του προβλήματος με τη δημιουργία του Περιβαλλοντικού Κέντρου στο νομό της Φλώρινας, το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και το
περιβάλλον για την περίθαλψη και φιλοξενία των αιχμάλωτων ζώων.

Από το 1992 μέχρι σήμερα τι έχει καταφέρει ο Σύλλογός σας;
Από την ημέρα που ιδρύθηκε ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» πέτυχε πάρα πολλά. Οι πιο εμβληματικές επιτυχίες ήταν η κατάργηση της πρακτικής της αρκούδας χορεύτριας και η αλλαγή χάραξης της Εγνατίας Οδού χάρη στην επέμβασή μας, που έφτασε στην προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχουμε, όμως, και άλλες μεγάλες επιτυχίες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» συνέβαλε στην απαγόρευση λειτουργίας τσίρκων με ζώα στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα λειτουργεί πρότυπα καταφύγια άγριας ζωής για πρώην αιχμάλωτες αρκούδες και λύκους, αναπαράγει και διανέμει δωρεάν σε κτηνοτρόφους ελληνικούς ποιμενικούς σκύλους
σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με παραδοσιακό και αποτελεσματικό τρόπο οι ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν οι αρκούδες και οι λύκοι στον άνθρωπο, έχει ιδρύσει και διατηρεί το Εθνικό Μητρώο Αρκούδας με δείγματα γενετικού υλικού των αρκούδων (τρίχες
τους) που συλλέγονται από ειδικές τριχοπαγίδες τοποθετημένες σε στύλους της ΔΕΗ, διοργάνωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο το 23ο Διεθνές Συνέδριο για τη Μελέτη και Διαχείριση της Αρκούδας, το σημαντικότερο παγκόσμιο συνέδριο στον τομέα, λειτουργεί Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την προστασία άγριων ζώων,
έχει περιθάλψει μέχρι σήμερα περισσότερα από 1000 άγρια ζώα.

Κατά πόσο είναι ευαισθητοποιημένοι οι Έλληνες, όσον αφορά στη
χλωρίδα και την πανίδα της χώρας μας;
Ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» ανέκαθεν στηριζόταν στην υποστήριξη των πολιτών
για την υλοποίηση των δράσεών του. Βλέπουμε δηλαδή ότι μας υποστηρίζουν είτε επισκεπτόμενοι τα Καταφύγια του «ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ» είτε με την αγορά των προϊόντων μας και αυτό μας δείχνει ότι ενδιαφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής.

Ποια είναι τα προστατευόμενα άγρια είδη που έχει κάτω από την
αιγίδα του ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» και με ποιες δράσεις φροντίζετε να διατηρηθούν;
Κυρίως τις αρκούδες και τους λύκους, καθώς αποτελούν σημαντικούς οικολογικούς δείκτες για τη φυσική κατάσταση και ισορροπία στα ορεινά οικοσυστήματα. Η προστασία τους γίνεται πολύπλευρα με την ευαισθητοποίηση του κόσμου στο Περιβαλλοντικό Κέντρο του «ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ», τις δράσεις στο πεδίο, την περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών κ.λπ.

Από τι απειλούνται κυρίως τα άγρια είδη ζώων;
Η βασική απειλή για τα άγρια ζώα προέρχεται από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα από την καταστροφή ή την υποβάθμιση των βιοτόπων τους.

Κατά πόσο είναι ευαισθητοποιημένοι οι Έλληνες, όσον αφορά στη
χλωρίδα και την πανίδα της χώρας μας;

Ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» ανέκαθεν στηριζόταν στην υποστήριξη των πολιτών για την υλοποίηση των δράσεών του. Βλέπουμε δηλαδή ότι μας υποστηρίζουν είτε επισκεπτόμενοι τα Καταφύγια του «ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ» είτε με την αγορά των προϊόντων μας και αυτό μας δείχνει ότι ενδιαφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής.

Ποια είναι τα προστατευόμενα άγρια είδη που έχει κάτω από την
αιγίδα του ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» και με ποιες δράσεις φροντίζετε να δια-
τηρηθούν;
Κυρίως τις αρκούδες και τους λύκους, καθώς αποτελούν σημαντικούς
οικολογικούς δείκτες για τη φυσική κατάσταση και ισορροπία στα ορεινά οικοσυστήματα. Η προστασία τους γίνεται πολύπλευρα με την ευαισθητοποίηση του κόσμου στο Περιβαλλοντικό Κέντρο του «ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ», τις δράσεις στο πεδίο, την περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών κ.λπ.

Τι δυσκολίες συναντάτε συνήθως;
Η μεγαλύτερη δυσκολία συνήθως είναι η ανεύρεση πόρων, ιδιαίτερα τώρα με την οικονομική κρίση.

Ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» γεννήθηκε, ζει και αναπνέει στο Νυμφαίο της Φλώρινας. Είναι δύσκολο για μια ΜΚΟ να υπάρχει στην επαρχία, μακριά από τα κέντρα λήψεων των αποφάσεων, Αθήνα – Θεσσαλονίκη;
Η δυναμική του «ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ» είναι τέτοια που του δίνει τη δυνατότητα να έχει φωνή όπου χρειάζεται.

Απ’ όσο γνωρίζουμε δραστηριοποιήστε και στο εξωτερικό. Ποιες είναι οι δράσεις σας;
Ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» αναπτύσσει συνεργασίες με οργανώσεις σε γειτονικές Βαλκανικές χώρες και συμμετέχει σε δίκτυα συνεργασίας. Παράλληλα, όμως, έχει και διεθνή δράση φιλοξενώντας στα Καταφύγια λύκους και αρκούδες που ήταν αιχμάλωτες σε χώρες, όπως η Αυστρία, η Σερβία, η Αλβανία και η Γεωργία.