Δωρεά προς το Νοσοκομείο Καστοριάς

Μια υπερσύγχρονη συσκευή καθαρισμού και απολύμανσης του αέρα, δωρεά της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Μακεδονίας, τοποθετήθηκε στην αίθουσα αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.
Ευχαριστούμε τον κ. Κασαπίδη, τον κ. Σαββόπουλο και τον κ. Τοπαλίδη για την πρωτοβουλία, το διαρκές ενδιαφέρον και την υποστήριξη που παρέχουν στο Νοσοκομείο μας.
Γρηγόρης Χάτσιος

Πηγή: fouit.gr2