Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος: Πρόεδρος ΔΣ Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων!

Η Οικονομική κρίση και η συνεχιζόμενη επί περίπου πέντε χρόνια ύφεση, ανέδειξαν περισσότερο από ποτέ τα προβλήματα που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Είναι σαφές ότι η κύρια επίπτωση αυτής της κρίσης ήταν να αναδείξει τις αδυναμίες του συστήματος, με αποτέλεσμα η Κοινωνική Υπευθυνότητα Πολιτών, Επιχειρήσεων, Κοινωνικών Ομάδων και Πολιτείας να αποτελεί όχι μόνο ευχή αλλά την μόνη διέξοδο για να διατηρήσουμε την κοινωνική μας συνοχή και πολύ πιο απλά να κάνουμε ό,τι πρέπει για να διατηρηθεί η αξιοπρεπής διαβίωση και η αξιοπρέπεια εκείνων των ατόμων και των ομάδων που χρειάζονται στήριξη.

Τρεις είναι οι αξίες, κατά την δική μας άποψη, που πρέπει να αναδειχθούν αν πραγματικά θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, αλλά το κυριότερο, να βάλουμε ισχυρές βάσεις για μια συνεκτική κοινωνία, η οποία θα αποτελέσει την βάση για ένα ευνομούμενο κράτος. Η πρώτη αξία είναι η αλληλεγγύη, η δεύτερη είναι ο εθελοντισμός και η τρίτη είναι η κοινωνική υπευθυνότητα. Η αλληλεγγύη, είναι η αλληλοβοήθεια και η αλληλοκατανόηση, το ηθικό καθήκον, η «υποχρέωση» που έχουν τα μέλη μιας ομάδας να αλληλοϋποστηρίζονται και να αλληλοβοηθούνται με γνώμονα το κοινό καλό. Η στήριξη προς τους ασθενέστερους ή τους έχοντες ανάγκη, είναι μια μικρή διάσταση της έννοιας αυτής. Άρα, ή ουσία είναι η αλληλοϋποστήριξη και η αλληλοβοήθεια για το κοινό καλό.

Ο εθελοντισμός είναι υπέρτατη αξία και είναι μία από τις βασικότερες εκφράσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ο εθελοντισμός αποτυπώνει μια βαθύτερη και ουσιαστικότερη φιλοσοφία ζωής αλλά παράλληλα εκφράζει την ανάγκη του ατόμου να συμμετέχει στην κοινωνία ως ενεργός πολίτης και να επηρεάζει σημαντικά τις εξελίξεις. Ο εθελοντισμός σαν έννοια διασφαλίζει την βιωσιμότητα των κοινωνιών και των οικονομιών σε βάθος χρόνου. Η τρίτη αξία είναι η Κοινωνική Υπευθυνότητα ως ολοκληρωμένη έννοια. Η Κοινωνική υπευθυνότητα εκφράζεται σαν το σύνολο της Υπευθυνότητας των Πολιτών ενός κράτους, των Επιχειρήσεων που λειτουργούν σε ένα κράτος, και βέβαια της Πολιτείας. Κοινωνικά Υπεύθυνος Πολίτης θεωρείται εκείνος που, πέραν των βασικών του υποχρεώσεων προς την Κοινωνία, σέβεται τον εαυτό του, σέβεται τους συνανθρώπους του και αποδίδει και το δικό του μέρισμα προς την Κοινωνία. Κοινωνικά υπεύθυνος Πολίτης θεωρείται εκείνος που έχει την διορατικότητα να κατανοήσει ότι η προσωπική ανάπτυξη έχει ουσία, αν αποτελεί συστατικό της Ομαδικής ανάπτυξης. Πρέπει λοιπόν, σαν Υπεύθυνοι Κοινωνικά Πολίτες, να στοχεύουμε στην προσωπική μας ανάπτυξη, αφού προηγουμένως με την προσπάθεια μας έχουμε συμβάλει ουσιαστικά στην Ομαδική ανάπτυξη, είτε αυτή είναι ανάπτυξη της Επιχείρησης μας είτε της Οικονομίας μας γενικότερα. Κοινωνικά Υπεύθυνη Επιχείρηση είναι αυτή που λειτουργεί με την ίδια ακριβώς φιλοσοφία. Την προσφορά του Κοινωνικού μερίσματος προς την Κοι-
νωνία, αφού, βεβαίως, είναι συνεπής προς τις βασικές της υποχρεώσεις. Μια Κοινωνικά Υπεύθυνη Επιχείρηση πρέπει να αναπτύσσει τους ανθρώπους της και να τους δίνει την ευκαιρία της περαιτέρω προσφοράς προς την κοινωνία, να συνεργάζεται με τους πελάτες της και να τους δίνει ευκαιρίες συμμετοχής στην Κοινωνική Υπευθυνότητα -πέραν των σωστών Προϊόντων και Υπηρεσιών που οφείλει να τους προσφέρει- πρέπει να αποδίδει προς τους Μετόχους της τα δέοντα και να τους πείθει για την αναγκαιότητα του Κοινωνικού μερίσματος, πρέπει, τέλος, πέραν των βασικών της υποχρεώσεων προς το Κράτος, να συμμετέχει όσο
μπορεί στην δημιουργία της Κοινωνικής συνοχής. Και τέλος, η έννοια του Κοινωνικά Υπεύθυνου Κράτους, είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το νόημα του Κράτους . Αυτή πρέπει να είναι η κύρια αποστολή του. Για να γίνει αυτό, χρειάζονται πόροι και συνεχής εκπαίδευση των πολιτών. Έχει, λοιπόν, υποχρέωση η Πολιτεία να δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋπο-
θέσεις για ανάπτυξη ώστε να προκύπτουν σταδιακά πόροι, να δημιουργήσει μια κοινωνία ίσων ευκαιριών όπου δεν θα αποκλείεται κανείς, να δημιουργήσει τους μηχανισμούς που απαιτούνται για την σωστή και διαφανή διαχείριση των πόρων, να κτίσει την εμπιστοσύνη με τους Πολίτες του, και τέλος, να εκπαιδεύει σε συνεχή βάση τους Πολίτες του για την σημασία της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και για τον ρόλο που καλούνται να παίξουν στην κοινωνία.
Όπως λοιπόν φαίνεται από την ανάλυση των εννοιών, ο κοινός τόπος, το κοινό χαρακτηριστικό και των τριών αυτών εννοιών είναι η έννοια του ΜΑΖΙ. Ο λαός μας είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένος από ό,τι φαίνεται. Οι έννοιες που αναφέραμε είναι σε καλύτερο επίπεδο από ότι σε άλλες πιο προηγμένες οικονομικά χώρες, γιατί κτίσαμε την νεότερη ιστορία μας με πολλές στερήσεις και κατανοούμε την έννοια του ΜΖΙ. Πρέπει όμως να υπάρξουν και άλλοι απόστολοι αυτών των εννοιών, πρέπει να δημιουργήσουμε μεγαλύτερες ομάδες κοινωνικά υπευθύνων πολιτών, αν πράγματι θέλουμε να βγούμε με τις
μικρότερες δυνατές απώλειες από αυτήν την κρίση και να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη Οικονομία και Κοινωνία.