Μεγάλη διάκριση για το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών “ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ”

Η Επιτροπή μη κυβερνητικών οργανισμών του ΟΗΕ έδωσε θετική εισήγηση για την ανάληψη συμβουλευτικού καθεστώτος για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ “ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” στον ΟΗΕ…

Το συμβούλιο που αποφασίζει για τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις έδωσε ειδική άδεια σε συγκεκριμένες οργανώσεις για να μπορούν να βρίσκονται σε συνεδριάσεις μια από αυτές είναι και το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών “ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” πρόεδρος του οποίου είναι η Εθνική Πρέσβης της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και άμισθη σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα διασποράς κα Κατερίνα Παναγοπούλου.

Το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών “ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” θα μπορεί να θέτει ερωτήματα ενώ θα μπορεί να δίνει το παρόν σε κάποιες συνεδριάσεις.

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση