Συμμετοχή της DTMH σε εθελοντική φύτευση

Στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Γαλατσίου

Το Σάββατο 6 Νοεμβρίου, η DTMH συμμετείχε στη 2η Πανελλήνια Δενδροφύτευση στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Γαλατσίου, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Με τον τρόπο αυτό, η ομάδα, με τη συνεργασία της οργάνωσης We4All, συνέβαλε στην αναμόρφωση τμήματος της περιοχής του Γαλατσίου, όπου και στεγάζεται η εταιρεία, στηρίζοντας τον 7ο πυλώνα των SDGs.

«Σκοπός μας είναι να στραφούμε προς μία πράσινη καθημερινότητα, προστατεύοντας το περιβάλλον και τον πλανήτη που μας φιλοξενεί. Η προσπάθειά μας αυτή έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά δράσεων ΕΚΕ, όπως η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων και σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα γραφεία μας», ανέφερε η Μαρίζα Χατζημήτσου, CSR Manager της DTMH.

Πηγή: marketingweek.gr