Εθελοντική αιμοδοσία από τη “Σταγόνα Ελπίδας” την Τρίτη 16 Νοεμβρίου