Εθελοντές μεγαλύτερης ηλικίας αναζητά η ΕΨΕΠ

Εθελοντές για την υλοποίηση του έργου «Κοινωνικό δίκτυο προώθησης της συμμετοχής στα κοινά των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στο Δήμο Ιωαννιτών – Ioannina Silver Community Action Network» αναζητά η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π.

Το έργο προτρέπει όλα τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να αναλάβουν δράση για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στα κοινά και την ανατροφοδότηση της πολιτικής συμμετοχής και διαβούλευσης, προάγοντας τον εθελοντισμό και τη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού κεφαλαίου από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ψ.Ε.Π. αναζητά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, πολίτες των Ιωαννίνων, για να συμμετάσχουν ενεργά στην υλοποίηση των δράσεων του έργου. Σκοπός, η προαγωγή της ατομικής και κοινωνικής ευημερίας. Πρόκειται για μία κοινωνική διεργασία «από κάτω προς τα πάνω», που θα υποστηρίζει και θα διευκολύνει την κοινωνικοποίηση, τη δημόσια διαβούλευση, την δράση και την συμμετοχή πολιτών 65 και άνω στα κοινά. Η ιδέα αυτή, λοιπόν, προτρέπει τα άτομα να αναλάβουν δράση και να συμβάλλουν στην αλλαγή στερεοτύπων.
Μέσα από δράσεις που θα συντονίζουν και θα προτείνουν οι ίδιοι, δίνεται η ευκαιρία να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής στην πόλη. «Με εθελοντικό και συμμετοχικό πνεύμα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον όλοι μαζί μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό. Είναι σημαντική για εμάς η ανταπόκριση κάθε συμπολίτη μας που θα ήθελε να συμμετάσχει ενεργά», αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Ε.Ψ.Ε.Π., Σικελιανού 2, 1ος όροφος, στα Γιάννενα, τις εργάσιμες ημέρες (10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.), αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά (τηλ. 2651039820), καθώς και στο e-mail του έργου (ioannina.scan21@gmail.com).

Πηγή; agon.gr