Πάτρα: Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Εθελοντισμό από το Πανεπιστήμιο

To τριήμερο Συνέδριο για τον εθελοντισμό θα πραγματοποιηθεί αρχές Μαΐου, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Διοργανώνεται από Εθελοντικές Ομάδες το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ο Εθελοντισμός από το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Κοινωνία για Αλληλεγγύη, Ευημερία & Αειφορία»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες του, διοργανώνουν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με γενικό  τίτλο: «Ο Εθελοντισμός από το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Κοινωνία για Αλληλεγγύη, Ευημερία και Αειφορία». Οι θεματικοί άξονες του Συνεδρίου περιλαμβάνουν: Περιβάλλον,  Κοινωνία, Υγεία, και Πολιτισμός. Σημαντικός στόχος είναι η ανάδειξη του εθελοντικού έργου που παράγεται στους κόλπους του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και ο εθελοντισμός σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Το  υπό διοργάνωση τριήμερο Συνέδριο θα λάβει χώρα από την Πέμπτη 05.05.2022 έως το Σάββατο 07.05.2022, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πηγή: pelop.gr