ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΜΟΣΧΑΣ: Φιλανθρωπικό συσσίτιο για τους απόρους

Στην πόλη Πένζα της Ρωσίας η Εκκλησία διοργάνωσε ένα φιλανθρωπικό συσσίτιο για τους άπορους.  Στο συσσίτιο μπορούν να τρέφονται ταυτόχρονα έως και 60 άτομα και να έχουν ένα πλήρες γεύμα.

Ο Πρωθιερέας Νικολάι Γκρόσσεφ τόνισε ότι ο ναός τους πήρε την απόφαση να στηρίζει τους άπορους και όσους έχουν ανάγκη και για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Πηγή της Ελεημοσύνης». Στο έργο τους έχουν στήριξη από κοινωνικές υπηρεσίες και τους παραγωγούς προϊόντων.