Ποιοι φοιτητές του ΕΑΠ δικαιούνται έκπτωση 20% στα φοιτητικά δίδακτρα – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, αποφάσισε να εγκρίνει έκπτωση 20% επί του συνόλου τής συμμετοχής στις δαπάνες σπουδών των φοιτητών, που ανήκουν στην ίδια οικογένεια και σπουδάζουν παράλληλα σε Προγράμματα Σπουδών αμιγώς του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του ΕΑΠ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Οι ενεργοί φοιτητές μπορούν να υποβάλουν την αίτηση μείωσης 20% μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr κάνοντας χρήση των κωδικών με τους οποίους εισέρχονται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες/εφαρμογές, έως τις 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ. Ειδικότερα:

1. Η  μείωση αφορά: α) συζύγους, β) γονείς με άγαμα τέκνα και γ) άγαμα αδέλφια που ανήκουν στην πατρική οικογένεια (δεν έχει αλλάξει ποτέ η οικογενειακή κατάσταση τους κατάσταση) και φοιτούν σε προγράμματα αμιγώς του Ε.Α.Π.

2. Εξαιρούνται από τη χορήγηση μείωσης όσοι φοιτούν σε Δι-ιδρυματικά Προγράμματα Σπουδών. Σε περίπτωση που ο έτερος συγγενής τους φοιτά σε αμιγώς πρόγραμμα του Ε.Α.Π. θα λαμβάνει μόνο αυτός τη μείωση 20%.

3. Σε περίπτωση που το ένα από τα δύο (ή και περισσότερα) συγγενικά μέλη έχει λάβει υποτροφία αριστείας ή υποτροφία βάσει κοινωνικών, οικονομικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων, το άλλο μέλος θα λάβει την έκπτωση στο 20% του ποσού που κατέβαλε μόνο το ίδιο μέλος για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος.

4. Σε περίπτωση φοίτησης σε σύντομα/ειδικά προγράμματα σπουδών (του ενός, των δυο μελών ή και περισσοτέρων μελών), τη φοίτηση σε Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες (του ενός, των δυο μελών ή και περισσοτέρων μελών) και σε περίπτωση μόνο μεταφοράς θεματικών ενοτήτων από το ένα ακαδημαϊκό έτος στο άλλο (του ενός, των δυο μελών ή και περισσοτέρων μελών) δε χορηγείται μείωση 20% σε κανένα από τα μέλη. Επίσης, οι θεματικές ενότητες που είναι με μεταφορά από προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος/εξάμηνο δεν υπολογίζονται στην έγκριση μείωσης 20%.

5. Διευκρινίζεται ότι η έκδοση των αποτελεσμάτων της χορήγησης της μείωσης 20%, θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των χορηγήσεων των υποτροφιών που χορηγεί το Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών.

ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Τα δικαιολογητικά που καλούνται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι: 2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (έκδοση εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων) βάσει του οποίου θα αποδεικνύεται η συγγένεια. 3. Σημειώνεται ότι, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μόνο από τον έναν συγγενή. Το ΕΑΠ στις πρώτες θέσεις των Ανοικτών Πανεπιστημίων παγκοσμίως με βάση την παραγωγή ερευνητικού έργου ΕΑΠ: Λήξη Ηλεκτρονικής Εσωτερικής Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών Ο κανονισμός χορήγησης υποτροφιών του ΕΑΠ για το 2021-2022

Πηγή: Foititikanea.gr