ΓΝΛ: Με δωρεά ανακαινίστηκε το γραφείο ειδικευομένων ιατρών του Παιδιατρικού Τμήματος

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε μετά από την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών το έργο της ανακαίνισης του γραφείου των ειδικευόμενων ιατρών του Παιδιατρικού Τμήματος του Γ.Ν. Λάρισας.

Πρόκειται για τη δωρεά από την οικογένεια της εκλιπούσας Μαρίας Νασίκα – Μίχη, συνταξιούχου Παιδιάτρου προς το Παιδιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου.

Ο Διοικητής κος Γρηγόρης Βλαχάκης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου καθώς και η Διευθύντρια του Παιδιατρικού Τμήματος κα Σοφία Αλευρά, ευχαρίστησαν την οικογένεια για την ευγενική αυτή πρωτοβουλία στήριξης του Γ.Ν. Λάρισας και ευχήθηκαν οι ενέργειες αυτές να βρουν και άλλους μιμητές.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα:

Πηγή: larissanet.gr