ΕΔΑ Αττικής: Προάγει τις ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας

Σε μία αγορά εργασίας που αλλάζει με ταχείς ρυθμούς, είναι σημαντικό να προωθούνται πολιτικές που αφορούν τις ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με το νέο νόμο Ν4808/19.06.2021, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στη χώρα μας, οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας τους, πολιτικές που στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, δίκαιου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος, παράλληλα με την εφαρμογή της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης ως προς την πρόσβαση στη εργασία και την απασχόληση, την εξέλιξη καθώς και τους όρους και τις συνθήκες εργασίας εντός της εταιρείας.