Ενεργειακή Κοινότητα από τα Πλαστικά Κρήτης: Καινοτομώντας δημιουργικά για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Αειφορία

Η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους ομίλους στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης είναι από δεκαετίες γνωστή για την επιχειρηματική της δραστηριότητα, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς εξειδικευμένων πλαστικών προϊόντων στη χώρα μας, με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό και διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της εξάγεται σε 90 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αυτό που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι ότι αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους ομίλους στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αφού έχει επενδύσει από το 2003, έχοντας ένα χαρτοφυλάκιο 11.9MW σε αιολικά και 2,4ΜW σε φωτοβολταϊκά. Αυτές οι μονάδες αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών παράγουν ετησίως 45.000MWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζοντας αποφυγή έκλυσης CO2 στην ατμόσφαιρα τουλάχιστον 22.000tn κάθε χρόνο. Τα πλεονεκτήματα για το μικροκλίμα της Κρήτης, η οποία ήταν μέχρι πρότινος μη διασυνδεδεμένη, ήταν προφανή, δημιουργώντας παράλληλα μια ¨καλή επιχειρηματική πρακτική αειφορίας¨, αφού μια μεγάλη παραγωγική μονάδα ισοσκελίζει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, μέσω της παραγωγής ¨καθαρής¨ ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την έναρξη του 2022 η εταιρεία υψώνει τον πήχη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της ενεργού προστασίας του περιβάλλοντος και της φροντίδας για τους εργαζομένους της ακόμη πιο ψηλά, δημιουργώντας την Ενεργειακή Κοινότητα Θαλής. Οι Ενεργειακές Κοινότητες δραστηριοποιούνται επί δεκαετίες στην Ευρώπη προσφέροντας σημαντικά οφέλη στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξιοποίηση των ΑΠΕ και την Ενεργειακή Εξοικονόμηση και στην δίκαιη και αειφόρο ενεργειακή μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών αερίων ρύπων. Στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο δημιουργήθηκε το 2018 και βελτιώθηκε σε αρκετά σημεία του έκτοτε με υπουργικές αποφάσεις, προκειμένου να προωθηθεί η ενεργειακή δημοκρατία, η συμμετοχικότητα, η ανθεκτικότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων και η πεποίθηση ότι όλοι είμαστε συγκάτοικοι σε αυτόν τον πλανήτη, τον οποίο πρέπει επιτέλους ενεργητικά και αποτελεσματικά να προστατεύσουμε.

Στην Ενεργειακή Κοινότητα ¨Θαλής¨ συμμετέχει η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης με τους εργαζόμενους της. Το πρώτο έργο που θα κατασκευαστεί, με κάλυψη του 100% της δαπάνης από τα Πλαστικά Κρήτης, είναι ένα Φ/Β πάρκο ισχύος 1ΜW το οποίο θα παράγει ετησίως περίπου 1.500MWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας και θα εξοικονομεί τουλάχιστον 740tn CO2. H παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα συμψηφίζει (με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό) τις καταναλώσεις των μελών της. Σε κάθε εργαζόμενο θα αντιστοιχούν περίπου 3 kw (ετήσια παραγωγή σε κάθε μερίδιο περίπου 4.000kwh) από το συνολικό έργο και η αντίστοιχη παραγωγή από το Φ/Β θα συμψηφίζει τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο νοικοκυριό του. Κάθε μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας ¨Θαλής¨ θα εξοικονομεί το κόστος προμήθειας των αντίστοιχων κιλοβατωρών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να έχει καταβάλει καθόλου χρήματα για την κατασκευή του έργου, παρά μόνο ένα ετήσιο τέλος περίπου 60 ευρώ για τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης.

Έτσι θωρακίζεται η ανθεκτικότητα κάθε νοικοκυριού έναντι των όποιων ανατιμήσεων στις τιμές της ενέργειας και αυξάνεται η συμμετοχικότητα στην ενεργειακή μετάβαση για την προστασία του περιβάλλοντός μας. Αυτή η πρωτοβουλία της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον της για το περιβάλλον, τους εργαζομένους της αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Ιδρύοντας την Ενεργειακή Κοινότητα ¨Θαλής¨ και υποστηρίζοντας την υλοποίηση των έργων της, δημιουργεί μια ¨καλή πρακτική επιχειρηματικής Αειφορίας, την οποία ελπίζουμε ότι σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες εταιρείες, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας ¨ενάρετος κύκλος¨ αειφόρου ανάπτυξης, προστατεύοντας ενεργητικά το περιβάλλον και την κοινωνία μας.

Εμείς, στην Greenesco Ενεργειακή Α.Ε των ομίλων ΔΕΗ Ανανεώσιμες και Attica Finance, είμαστε πολύ περήφανοι που συμμετείχαμε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του πρωτοποριακού εγχειρήματος, που ελπίζουμε ότι θα βρει σύντομα και άλλους μιμητές.

Πηγή: neakriti.gr