Εθελοντική αιμοδοσία στα Λουτρά

Την Τετάρτη  23  Φεβρουαρίου 2022,  4–9. μ.μ.στην  αίθουσα  πολιτισμού Λουτρών διοργανώνεται εθελοντική αιμοδοσία από τα στελέχη του Σταθμού Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου, τηρουμένων των αναγκαίων μέτρων προστασίας των Εθελοντών. Η Εξέταση  Αιματοκρίτη θα γίνεται την ημέρα της Αιμοδοσίας, σε όποιες  περιπτώσεις  κρίνουν οι υπεύθυνοι Γιατροί ότι χρειάζεται.

Πηγή: emprosnet.gr