200.000 ευρώ από τον Ϊδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου στο υπ. Άμυνας

Δωρεά για κοινωφελή σκοπό.

Το ποσό των 200.000 ευρώ αποδέχτηκε το ελληνικό δημόσιο από το κοινωφελές ίδρυμα «ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ» για δωρεά προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Γενικό Επιτελείο Στρατού. Ο σκοπός της δωρεάς αφορά την κάλυψη του κόστους των απαιτούμενων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, προς αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων της πρώην Λέσχης Αξιωματικών Καλαμάτας. 
Ουσιαστικά πρόκειται των εγκαταστάσεων σε ξενώνες.

Πηγή: businessnews.gr