Στο Ηράκλειο η καμπάνια Αιμοδοσία 365 – «Θυμήσου το ραντεβού σου κάθε 3 μήνες»

Το περιεχόμενο της δράσης είναι αποτέλεσμα πολυετούς και συνεχιζόμενης έρευνας που αφορά τα κίνητρα που προάγουν και τους παράγοντες που αποτρέπουν την συνειδητοποιημένη εθελοντική αιμοδοσία

Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα της καμπάνιας του αιμοδοσία365 που ξεκινάει σήμερα και στo Ηράκλειο με σκοπό την ενημέρωση και την εκπαίδευση μιας νέας γενιάς αιμοδοτών.

Τι είναι το αιμοδοσία 365;

είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με την υποστήριξη του κοινωφελούς Ιδρύματος Ι.Λάτση που έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών που στοχεύουν στην εκπαίδευση μιας καινούριας γενιάς συνειδητοποιημένων αιμοδοτών που θα υιοθετήσουν την κουλτούρα της επαναλαμβανόμενης αιμοδοσίας με πρακτικές προσαρμοσμένες στον τοπικό πολιτισμό και περιβάλλον.

Το περιεχόμενο της δράσης είναι αποτέλεσμα πολυετούς και συνεχιζόμενης έρευνας που αφορά τα κίνητρα που προάγουν και τους παράγοντες που αποτρέπουν την συνειδητοποιημένη εθελοντική αιμοδοσία.

Γιατί 365;

Δυστυχώς ακόμα και σήμερα μόνο το 60% του αίματος που συλλέγεται στην Ελλάδα προέρχεται από εθελοντές αιμοδότες και το υπόλοιπο από δότες αντικατάστασης (π.χ. συγγενικό περιβάλλον) και ενώ σε καταστάσεις ανάγκης υπήρξε πάντα ανταπόκριση αιμοδοτών, αυτοί δεν επανέρχονται με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εφαρμογή στρατηγικής και προγραμματισμού των αιμοληψιών βάσει των αναγκών και να παρατηρούνται πολλές φορές μέσα στον χρόνο σημαντικές ελλείψεις αίματος.

Το πρώτο μήνυμα του αιμοδοσία365 είναι αποτέλεσμα έρευνας ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν γνωρίζουν ότι το αίμα έχει ημερομηνία λήξης (περίπου ένα μήνα μετά από την προσφορά του) για αυτό και υπάρχει συνεχής ανάγκη αναπλήρωσης των αποθεμάτων»

Ποιο είναι το νέο;

Εκτός από τη διοργάνωση αιμοδοσιών σε χώρους εκτός του Νοσοκομείου η δράση περιλαμβάνει

Α) τη δημιουργία εξειδικευμένου υλικού προσέλκυσης αιμοδοτών που θα έχει παραχθεί μετά από επιστημονική ανάλυση των αναγκών, φόβων και προσδοκιών τους.

Β) Εκπαίδευση των προσελκυτών των αιμοδοτών από όλες τις Ν.Υ. Αιμοδοσίας της χώρας σε συνεργασία με το Ε.Κ.Ε.Α

Γ) Εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία εφαρμόζοντας την προσέγγιση του «whole school approach». Έτσι ο ίδιος ο αιμοδότης που αιμοδοτεί για τον ανώνυμο συνάνθρωπό του που έχει ανάγκη μετάγγισης θα είναι ο πρεσβευτής της καμπάνιας μας.

H αιμοδοσία365 προσκαλεί τους πολίτες του Ηρακλείου να βρουν το banner που βρίσκεται στο σταθμό αιμοδοσίας της Πλατείας Ελευθερίας και ανεβάζοντας μια φωτογραφία με φόντο το μήνυμα « το ήξερες ότι αίμα λήγει? να γίνουν «πρέσβειρες» και «πρεσβευτές» της δράσης.

Πηγή: politica.gr