Δωρεά του Ιδρύματος Λάτση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων θα φτάσει μία από τις δωρεές του προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία» που αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το 2018 σε ετήσια βάση και αφορά στη χρηματοδότηση έργων μικρής και μεσαίας κλίμακας που έχουν σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την κάλυψη επιτακτικών αναγκών  των φορέων παροχής δημόσιας υγείας μέσω της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της αναβάθμισης των υποδομών τους.

Φέτος ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ανάγκες παροχής υγειονομικής φροντίδας σε παιδιά και νεογνά.

Έτσι το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση συναφών μονάδων και κλινικών.

Η δωρεά που θα γίνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων αφορά στην προμήθεια  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με σκοπό  την αναβάθμιση της Νεογνολογικής Κλινικής.

Πηγή: epiruspost.gr