Μεγάλη δωρεά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΑΝΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΒΟΛΙΩΤΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ

Κοσμήματα, ένα λεύκωμα και έναν παλιό καθρέφτη δώρισε η κ. Βασιλεία Κατσάνη και η επιχείρηση «Ανάπλους» προς το Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη μνήμη του Βολιώτη ιατρού, Δημήτρη Βαλσαμάκη. Μάλιστα τα αντικείμενα της δωρεάς τα είχε λάβει η κ. Κατσάνη από την Ανθή Βαλσαμάκη, χήρα Δημήτρη Βαλσαμάκη, ως δώρο λόγω της στήριξης της εταιρείας της κ. Κατσάνη στον Βολιώτη γιατρό.


Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
«Συ δε βλέπε τα εντελέστερα των σχεδίων και μάθαινε, διότι τα διάφορα σχέδια των ανθρώπων δεν εμβαίνουσι εις μέτρα, αλλά με την τριβή και συνήθεια μανθάνονται.
Διονυσίου του εκ Φουρνά Ευρυτανίας
Ερμηνεία της Ζωγραφικής Τέχνης, Αθήνα 1885, βλ. Μακρή, Κίτσου, Βήματα (σελ. 294, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1979).
Ίσως, η φράση να αποτελεί τη συνοπτικότερη δόξα του μεγαλείου του ανθρωπίνου πνεύματος και του εγγενούς δυναμικού της εργασίας του: η αξία των διαφόρων σχεδίων των ανθρώπων και η εκτίμηση-αποτίμησή τους μετριούνται με άλλα μέτρα και σταθμά, πέρα από αυτά, τα οποία με τεχνικό τρόπο και συστηματική μέθοδο διδασκόμαστε. 
Ίσως, η πρώτη παραδοχή, να υποστηρίζει όλες εκείνες τις εκδηλώσεις και τα συναισθήματα θαυμασμού, όταν, στις συνήθεις επισκέψεις μας σε χώρους φύλαξης, συντήρησης, μελέτης και ανάδειξης πολιτισμικών τεκμηρίων, παραδεχόμαστε το θεωρητικώς ασύλληπτο της πρώτης σκέψης του κάθε τεχνίτη-εργάτη, αναφωνώντας: «Πώς το κατόρθωσε αυτό».
Ίσως, κατ’ επέκταση, η κατά κόσμον μνήμη αθάνατη να συνδέεται και με άυλες δυνάμεις, η ενέργεια των οποίων αποτυπώνεται στα έργα των ανθρώπων, δηλαδή όλων μας, μετά από την τριβή και τη συνήθεια, την άσκηση και την πρακτική, με συνεπίκουρους την έρευνα, τη μελέτη, τη μάθηση και τη σταδιακή βεβαίωση της γνώσης. 
Ο πλούτος των κοσμημάτων ελληνικής παραδοσιακής τέχνης, τα οποία διαφυλάχθησαν έως και τις μέρες μας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με την πιθανότητα, και με τη βεβαιότητα, όπως διατυπώθηκαν, εάν, μάλιστα, λάβουμε υπ’ όψιν μας την πληθώρα των σχεδίων, των χρήσεων, των συμβολισμών, και των εξ αυτών άρρητων μηνυμάτων, τα οποία καλείτο, η κοινωνία των παλαιοτέρων, να γνωρίζει, ώστε οι συμπεριφορές και οι σχέσεις να είναι συμβατές με τους εκάστοτε κοινωνικο-οικονομικούς κώδικες.
Στη μνήμη του ιατρού, Δημήτρη Βαλσαμάκη, συζύγου της αγιογράφου, κας Ανθής Βαλσαμάκη, του Πλάτωνα-Κωνσταντίνου Νικολαΐδη, και πατέρα της Άρτεμης, σχεδιάστριας κοσμημάτων, με καταγωγή από τον Βόλο της Μαγνησίας Θεσσαλίας και το νησί της Σκοπέλου των Σποράδων, χάριν φιλίας και εξ ονόματος της Βασιλείας Στ. Κατσάνη, πολύ μικρής επιχειρηματία, ιδρυτού και διευθύνουσας συμβούλου της ΑΝΑΠΛΟΥΣ, εκτελέσθηκε συμβολική δωρεά».

Πηγή: eleftheria.gr